Komentarji in pobude

ATA karnet
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
ATA karnet - je dokument, ki se uporablja ob začasnem izvozu blaga (za sejme, raziskovalno opremo, učne materiale...). Za izdajo je pooblaščena GZS, ki potrditev zaračunava (http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/javna_pooblastila/ata_zvezk)....
Predlog za odpravo administrativne ovire in opozorilo na zastarel zapis pristojnega organa
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
1. Pridobitev digitalnega potrdila za spletno poslovanje za mladoletno osebo:na spletni strani E-uprava se dobi navodilo pod rubriko Kje in kako: Prosilec za digitalno potrdilo prinese izpolnjen zahtevek skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s...
Tisk vloge iz spletne strani
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Iz spletne strani MDDSZ sem naredila print vloge za dodelitev državne štipendije, jo izpolnila in fizično odnesla na CSD. Na CSDju so mojo vlogo zavrnili in me poslali, da si jo kupim v knjigarni. Torej, morala sem kupiti vlogo, jo...
Sklep o preživljanju otrok
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Prosim, da v kolikor partnerja, ki sta se razšla, zgledno skrbita za otroke in je denar v obliki preživnine nakazan - torej nihče ne toži nikogar, ne zahtevate da to uradno urejamo na sodiščih. To bi ne smelo biti v interesu nikogar.
Zahtev za znižano plačilo vrtca
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Prosim, da pri osebah, ki vlagajo zahtevke za znižano plačilo vrtca in kjer že njihovi dohodki in dohodki partnerjev presegajo cenzus dodatnega znižanja (sodimo v najvišji plačilni razred), ne zahtevate uradnih dokazil o prejemanju preživnine...
Pobuda za ureditev statusa zidanic – vikendov v Sloveniji
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Sva upokojenca in živiva na podeželju med vinogradi, v novo zgrajenem objektu, zidanici, kjer imava prijavljeno tudi stalno prebivališče. Pred leti sva se zaradi zdravstvenih težav preselila v mirno naravo. V našem okolju zelo veliko število...
Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni, posredujem vam primer podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje državljana tretjih držav, kjer je eden od pogojev, za podaljšanje dovoljena za začasno prebivanje tudi pridobitev potrdila o nekaznovanju iz matične države od...
Prijava tujega računa naši davčni upravi
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Če državljan želi samoiniciativno DURSu prijaviti račun v tujini je za to potrebno klicati 3 mesece, da ti izročijo obrazec. Glede same prijave računa oziroma naročila potrdila za izogibanje dvojnega obdavčevanja je bilo še...
Obrazec o uveljavljanju predkupne pravice v Triglavskem narodnem parku
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: ARSO, MzI
Tisti, ki želijo prodati nepremičnino oziroma zemljišče na področju Triglavskega narodnega parka, morajo poslati obrazec o uveljavljanju predkupne pravice na Triglavski narodni park, poleg tega pa še v vednost na ARSO. Predlagam, da v vednost...
Prikaz stanja vlog in hitrejša obravnava do izdaje določbe o gradbenem dovoljenju
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ, MOP, MzI
Kot odgovorni projektant arhitekture in vodja projektov se nenehno soočam z birokratskimi ovirami predvsem pri neupoštevanju zakonsko določenih rokov, ki naj bi se jih javna uprava držala. V primerjavi s preteklimi leti lahko iz prakse zatrdim,...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |