Komentarji in pobude

Virtualna ambulanta
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani! Morda bi tako naročali, se dogovorili o prevzemu receptov, časa bi bilo dovolj, da se to pripravi, če bi to virtualno posredovali nekaj dni prej. Če na primer potrebujem recept za stalna zdravila se naročim, grem v ambulanto, tam...
e-izvid
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani! Najprej pozdrav tej ideji, da lahko vsaj povemo kje \"nas čevelj žuli\" potem pa iskrena hvala za vsako izboljšavo, realizacijo. Več ljudje več ve in skupaj lahko uredimo mnogo stvari, ki ne terjajo velikih finančnih vložkov,...
Delovanje e-Sociale
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani. Posredujem vam dve absurdnosti, ki sta se pojavili pri pridobivanju odločbe. CSD Grosuplje skozi e-socialo ne vidi, da moj mož plačuje preživnino (odločba!) sinu iz prvega zakona, čeprav obvestila o revalorizaciji prejema iz...
Pridobitev ID številke za DDV
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
V zadnjem času opažamo diskriminatorno odobravanje posameznih podjetji pri obravnavi vlog za pridobitev ID številk za DDV. Velikanska razlika se pojavlja med podjetji, katerih lastniki so državljani Republike Slovenije in podjetji katerih...
Inšpekcijski zapisnik
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Inšpekcijski zapisniki v podjetju Mercator, d.d. Pogosto pripravljam zahtevnejše odgovore na inšpekcijske ugotovitve (URSVHVVR, TIRS, ZIRS,URSVNDN, URSK...) in se nam pravzaprav dogaja na dnevni ravni, da ko beremo ročno zapisane inšpekcijske...
Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
  Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin...
Obvestilo o razpisu za službena stanovanja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Spodaj omenjeno zagotovo ne pripomore k učinkoviti in prijazni državni/javni upravi zato predlagam, da se pobuda preuči in poišče rešitev, ki bo optimalnejša. Javni uslužbenci, ki so upravičeni do prijave na razpis, morajo k...
Pobuda za spremembo obrazca - Vloga za izdajo dovoljenja/predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Ocenjujem, da bi zgoraj navedeni obrazec morali dopolniti z več rubrikami za strelivo. Posameznik ima lahko več dovoljen za posest (različni kalibri) in mora izpolnjevati več obrazcev in s tem ima več stroškov, ki so nepotrebni. Za vse kalibre...
Predlogi za poenostavitve na področju sociale
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Na Centrih za socialno delo je potrebno oddajati vloge za različne pravice iz javnih sredstev. Podpira se enotno vstopno točko ter pregled nad pravicami, ki jih ima družina. Lahko pa bi staršem olajšali uveljavljanje pravic na...
Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Zgrožena sem nad izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oz. z t.i. Enotno vlogo za uveljavljanje teh pravic. Dve leti velja predpis in v dveh letih uporabniki niso doživeli druga kot kopico papirologije in prikrajšanje pri...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |