Komentarji in pobude

Število občin
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Moj predlog za zmanjšanje birokracije je naslednji: V letu 2014 bodo lokalne volitve. Na volilnem listu bi moralo biti 1. vprašanje - ALI SI ŽELITE IMETI SAMOSTOJNO OBČINO? Tako vprašanje bi moralo biti postavljeno v vseh občinah z manj kot...
Turistična dejavnost in posredovanje podatkov - turistrično poročanje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Z ženo se ukvarjava z dodatno turistično dejavnostjo. Pred kratkim sva dobila obvestilo turističnega društva katerega člana sva, da policija zahteva od sobodajalcev vse podatke, ki so v uradnem dokumentu – osebni...
Poizvedba glede prijavljenih v nepremičnini
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Nekega dne je v blok prišel rubežnik in povprašal ali stanuje tukaj ta pa ta. Soseda je odgovorila da ne, da pa so stanovanje kupili od njega pred nekaj leti. Nato je rubežnik rekel: gospa, jutri pridemo k vam rubit. In...
Zmanjšanje števila soglasji za spremembo namembnosti zemljišča
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Spoštovani.   Prosim, da zmanjšate število potrebnih soglasij za spremembo namembnosti zemljišča. Na občini so nam ob zadnji javni razgrnitvi povedali, da potrebujejo 47 soglasij s strani ministrstev, zavodov, direktoratov... in da v 7...
Predlog spremembe Zakona o društvih
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Predlagam spremembo Zakona o društvih v delu, ki določa status društva v javnem interesu. Generalne določbe so opredeljene v Zakonu o društvih, ki dopušča, da se podrobnosti okrog podeljevanja tega statusa opredelijo v...
Obrazci za poročanje o najemnih pogodbah
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni.   Obrazci za poročanje o najemnih pogodbah bi morali biti urejeni tako, da bi lahko poročali online, podatkovno pa omejeni zgolj na identifikacijsko številko enote ter imena in priimke lastnikov in najemnikov opremljenimi z...
Sprememba popoldanskega s.p.
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Stop birokraciji in sivi ekonomiji naenkrat! Imamo popoldanske s.p. za katere plačujemo minimalne prispevke in jih lahko imajo samo zaposleni, kar pa je za današnje razmere čisti lapsus. Spremeniti ta popoldanski s.p. tako, da ga lahko odpre...
Pobuda za spremembo ZPIZ 2
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se pregleda in revidira omenjeni zakon. Za mene ni ustaven, ker je predolg (92 strani, pribl 430 členov) in zato nepregleden in nerazumljiv. Programerji še po enem letu niso uspeli sestaviti programa za izračun pokojnin. Enako je...
Predlagam poenostavitev postopkov oddajanja priporočenih pošiljk na poštah
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Zakaj moram za oddajo ene priporočene poštne pošiljke trikrat napisati svoj in naslovnikov naslov? Moj predlog: namesto da ročno pišemo potrdila bi lahko vsak poštar bil opremljen z napravo podobno kot jo imajo sprevodniki na vlaku - potrdila...
Izenačitev obveznosti na podlagi ZVZD med samozaposlenimi in mikro družbami brez zaposlenih, možnost opravljanja kratkotrajnega dela upokojenega lastnika družbe v lastni družbi (izenačitev s kmetom), poenostavitev blagajniškega poslovanja
Pristojni organi: MNZ
  Zakon o varstvu pri delu - Izenačitev mikro podjetij s samozaposlenimi. Če v mikro podjetju dela samo lastnik družbe in ne zaposluje drugih delavcev, naj bo glede obveznosti izdelave pisne Izjave o varnosti z oceno tveganja, pregledov opreme...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |