Komentarji in pobude

Inšpekcijski zapisnik
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Inšpekcijski zapisniki v podjetju Mercator, d.d. Pogosto pripravljam zahtevnejše odgovore na inšpekcijske ugotovitve (URSVHVVR, TIRS, ZIRS,URSVNDN, URSK...) in se nam pravzaprav dogaja na dnevni ravni, da ko beremo ročno zapisane inšpekcijske...
Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
  Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin...
Obvestilo o razpisu za službena stanovanja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Spodaj omenjeno zagotovo ne pripomore k učinkoviti in prijazni državni/javni upravi zato predlagam, da se pobuda preuči in poišče rešitev, ki bo optimalnejša. Javni uslužbenci, ki so upravičeni do prijave na razpis, morajo k...
Pobuda za spremembo obrazca - Vloga za izdajo dovoljenja/predhodne privolitve za nabavo delov orožja ali streliva
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Ocenjujem, da bi zgoraj navedeni obrazec morali dopolniti z več rubrikami za strelivo. Posameznik ima lahko več dovoljen za posest (različni kalibri) in mora izpolnjevati več obrazcev in s tem ima več stroškov, ki so nepotrebni. Za vse kalibre...
Predlogi za poenostavitve na področju sociale
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Na Centrih za socialno delo je potrebno oddajati vloge za različne pravice iz javnih sredstev. Podpira se enotno vstopno točko ter pregled nad pravicami, ki jih ima družina. Lahko pa bi staršem olajšali uveljavljanje pravic na...
Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Zgrožena sem nad izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oz. z t.i. Enotno vlogo za uveljavljanje teh pravic. Dve leti velja predpis in v dveh letih uporabniki niso doživeli druga kot kopico papirologije in prikrajšanje pri...
Zaposlovanje v javni upravi in izbira strokovnih kadrov
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani. V razpisnih pogojih za prosto uradniško delovno mesto v javni ali občinski upravi je med podanimi pogoji skoraj vedno zahtevan strokovni izpit iz upravnega postopka. Ta pogoj ima vedno tudi dodatno obrazložitev »V primeru, da...
Enkratna pomoč
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.   Na MDDSZ sem podala vlogo za pojasnilo dodelitve enkratne pomoči, a od 1.5 2012 pa še do danes ni odgovora v fizični obliki. Večkrat sem že posredovala poziv, pritožbe, bila deležna nesramne komunikacija po...
Lastništvo motornega vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...
Delovanje CSD Ptuj
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predstavil bi rad delovanje CSD Ptuj, ki potrebuje dober mesec dni da ugotovi nepristojnost pri odločanju v zvezi s socialno pomočjo (vloga posredovana na CSD Ptuj 22.7. 2013, na CSD Gornja Radgona so odstop vloge prejeli šele 3....
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |