Komentarji in pobude

Izvršba dolžnikov
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni.   Izvršbe dolžnikov, ki se na izvršbo pritožijo, se po uradni dolžnost nadaljujejo s sodnim postopkom. Seveda to pomeni dodatne stroške za vse udeležene. Večinoma upniki s tožbo uspemo, denarja pa ne prejmemo. Za sodišče...
Prenova pravosodnega sistema
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Manager - direktor mora voditi analizo uspeha. Lastnik pa kontrolo. Vsekakor je potrebno novo efektivno tožilstvo, zakonodaja in sodstvo. Lopove pa za nazaj obsoditi. Kdor dela izgubo, izgubi službo. Podjetje se likvidira. Če državna uprava dela...
Naknadna pridobitev dodatka za bivanje izven kraja stalnega prebivališča
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagam, da se omogoči, da bi študentje lahko naknadno pridobili dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča, torej po 1. oktobru, saj nam vsak € prav pride. Sam nisem pridobil tega dodatka, ker sem se prijavil...
Registracija podjetji preko bank
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Danes se podjetje registrira na VEM točkah, kar pa veliko stane državo. Predlagam, da se to delo prevali na banke.Podjetje se registrira v banki tako, da se odpre poslovni račun in podpiše izjava. Banka naj nato opravi vse...
Predlagam ukinitev prometnih in vozniških dovoljenj v papirni obliki
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Kot javna listina naj bodo dostopni vsem preko interneta (z uporabo kvalificiranih potrdil). Tako lahko voznik pokaže svoje dovoljenje na pametnem telefonu policaju v Turčiji, policaj pa naj avtentičnost podatkov preveri preko...
Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja in dvig zavarovalnega prispevka
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni. Predlagam, da se ukine dodatno zdravstveno zavarovanje in dvigne zavarovalni prispevek za 3%. Stroški vzdrževanja dvojnega sistema bodo 50% nižji. Ker si revni ne morejo privoščiti dodatnega zavarovanja nastaja posredna škoda,...
Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Veliko tujcev, ki ima nepremičnine v RS ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker pač nimajo davčne številke in brez tega jim DURS ne želi/more izdati odločbe. Zanima me ali bo tako tudi pri davku na nepremičnine? Ali bomo...
Posredovanje dokazil tujemu zavodu za zaposlovanje
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, ZPIZ
Prejemniki tujih pokojnin (npr. hrvaških) morajo tujemu zavodu za pokojninsko zavarovanje vsako leto posredovati potrdilo, da so živi. Potrdilo jim izda UE. Predlagam, da se dogovori s tujim zavodom, da le ta pošlje nabor EMŠO prejemnikov tuje...
Prevoznice
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Novela zakona o gozdovih predvideva prevoznice in nadalnji prevozni dokument. Za potrebe kontrol legalnosti glede na direktivo EU995/2010 je dovolj, da bi se kontroliralo lastnike gozdov glede legalnosti poseka z odločbo, vsi nadalnji prevozi pa...
Izdaja računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Za vsako opravljeno delo, storitev ali prodajo blaga - obvezna izdaja računov brez izjem, poenostavljeno poslovanje za mikro zavezance ter stroga kontrola inšpekcije na terenu z visokimi kaznimi za ne izdajo računov. Država naj dovoli...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |