Komentarji in pobude

Predlog spremembe Zakona o društvih
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Predlagam spremembo Zakona o društvih v delu, ki določa status društva v javnem interesu. Generalne določbe so opredeljene v Zakonu o društvih, ki dopušča, da se podrobnosti okrog podeljevanja tega statusa opredelijo v...
Obrazci za poročanje o najemnih pogodbah
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni.   Obrazci za poročanje o najemnih pogodbah bi morali biti urejeni tako, da bi lahko poročali online, podatkovno pa omejeni zgolj na identifikacijsko številko enote ter imena in priimke lastnikov in najemnikov opremljenimi z...
Sprememba popoldanskega s.p.
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Stop birokraciji in sivi ekonomiji naenkrat! Imamo popoldanske s.p. za katere plačujemo minimalne prispevke in jih lahko imajo samo zaposleni, kar pa je za današnje razmere čisti lapsus. Spremeniti ta popoldanski s.p. tako, da ga lahko odpre...
Pobuda za spremembo ZPIZ 2
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se pregleda in revidira omenjeni zakon. Za mene ni ustaven, ker je predolg (92 strani, pribl 430 členov) in zato nepregleden in nerazumljiv. Programerji še po enem letu niso uspeli sestaviti programa za izračun pokojnin. Enako je...
Predlagam poenostavitev postopkov oddajanja priporočenih pošiljk na poštah
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Zakaj moram za oddajo ene priporočene poštne pošiljke trikrat napisati svoj in naslovnikov naslov? Moj predlog: namesto da ročno pišemo potrdila bi lahko vsak poštar bil opremljen z napravo podobno kot jo imajo sprevodniki na vlaku - potrdila...
Izenačitev obveznosti na podlagi ZVZD med samozaposlenimi in mikro družbami brez zaposlenih, možnost opravljanja kratkotrajnega dela upokojenega lastnika družbe v lastni družbi (izenačitev s kmetom), poenostavitev blagajniškega poslovanja
Pristojni organi: MNZ
  Zakon o varstvu pri delu - Izenačitev mikro podjetij s samozaposlenimi. Če v mikro podjetju dela samo lastnik družbe in ne zaposluje drugih delavcev, naj bo glede obveznosti izdelave pisne Izjave o varnosti z oceno tveganja, pregledov opreme...
Virtualna ambulanta
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani! Morda bi tako naročali, se dogovorili o prevzemu receptov, časa bi bilo dovolj, da se to pripravi, če bi to virtualno posredovali nekaj dni prej. Če na primer potrebujem recept za stalna zdravila se naročim, grem v ambulanto, tam...
e-izvid
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani! Najprej pozdrav tej ideji, da lahko vsaj povemo kje \"nas čevelj žuli\" potem pa iskrena hvala za vsako izboljšavo, realizacijo. Več ljudje več ve in skupaj lahko uredimo mnogo stvari, ki ne terjajo velikih finančnih vložkov,...
Delovanje e-Sociale
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani. Posredujem vam dve absurdnosti, ki sta se pojavili pri pridobivanju odločbe. CSD Grosuplje skozi e-socialo ne vidi, da moj mož plačuje preživnino (odločba!) sinu iz prvega zakona, čeprav obvestila o revalorizaciji prejema iz...
Pridobitev ID številke za DDV
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
V zadnjem času opažamo diskriminatorno odobravanje posameznih podjetji pri obravnavi vlog za pridobitev ID številk za DDV. Velikanska razlika se pojavlja med podjetji, katerih lastniki so državljani Republike Slovenije in podjetji katerih...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |