Komentarji in pobude

Predlagam ukinitev prometnih in vozniških dovoljenj v papirni obliki
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Kot javna listina naj bodo dostopni vsem preko interneta (z uporabo kvalificiranih potrdil). Tako lahko voznik pokaže svoje dovoljenje na pametnem telefonu policaju v Turčiji, policaj pa naj avtentičnost podatkov preveri preko...
Ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja in dvig zavarovalnega prispevka
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni. Predlagam, da se ukine dodatno zdravstveno zavarovanje in dvigne zavarovalni prispevek za 3%. Stroški vzdrževanja dvojnega sistema bodo 50% nižji. Ker si revni ne morejo privoščiti dodatnega zavarovanja nastaja posredna škoda,...
Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Veliko tujcev, ki ima nepremičnine v RS ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ker pač nimajo davčne številke in brez tega jim DURS ne želi/more izdati odločbe. Zanima me ali bo tako tudi pri davku na nepremičnine? Ali bomo...
Posredovanje dokazil tujemu zavodu za zaposlovanje
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, ZPIZ
Prejemniki tujih pokojnin (npr. hrvaških) morajo tujemu zavodu za pokojninsko zavarovanje vsako leto posredovati potrdilo, da so živi. Potrdilo jim izda UE. Predlagam, da se dogovori s tujim zavodom, da le ta pošlje nabor EMŠO prejemnikov tuje...
Prevoznice
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Novela zakona o gozdovih predvideva prevoznice in nadalnji prevozni dokument. Za potrebe kontrol legalnosti glede na direktivo EU995/2010 je dovolj, da bi se kontroliralo lastnike gozdov glede legalnosti poseka z odločbo, vsi nadalnji prevozi pa...
Izdaja računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Za vsako opravljeno delo, storitev ali prodajo blaga - obvezna izdaja računov brez izjem, poenostavljeno poslovanje za mikro zavezance ter stroga kontrola inšpekcije na terenu z visokimi kaznimi za ne izdajo računov. Država naj dovoli...
Število občin
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Moj predlog za zmanjšanje birokracije je naslednji: V letu 2014 bodo lokalne volitve. Na volilnem listu bi moralo biti 1. vprašanje - ALI SI ŽELITE IMETI SAMOSTOJNO OBČINO? Tako vprašanje bi moralo biti postavljeno v vseh občinah z manj kot...
Turistična dejavnost in posredovanje podatkov - turistrično poročanje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Z ženo se ukvarjava z dodatno turistično dejavnostjo. Pred kratkim sva dobila obvestilo turističnega društva katerega člana sva, da policija zahteva od sobodajalcev vse podatke, ki so v uradnem dokumentu – osebni...
Poizvedba glede prijavljenih v nepremičnini
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Nekega dne je v blok prišel rubežnik in povprašal ali stanuje tukaj ta pa ta. Soseda je odgovorila da ne, da pa so stanovanje kupili od njega pred nekaj leti. Nato je rubežnik rekel: gospa, jutri pridemo k vam rubit. In...
Zmanjšanje števila soglasji za spremembo namembnosti zemljišča
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Spoštovani.   Prosim, da zmanjšate število potrebnih soglasij za spremembo namembnosti zemljišča. Na občini so nam ob zadnji javni razgrnitvi povedali, da potrebujejo 47 soglasij s strani ministrstev, zavodov, direktoratov... in da v 7...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |