Komentarji in pobude

Izjava o premoženjskem stanju
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
S pobudo izražam razočaranje nad zapravljanjem denarja vseh državljanov, pri čemer izpostavljam naslednje:   izjava o premoženjskem stanju je pripravljena na sedmih straneh, pri čemer sta dodatno še dve strani navodil. Zaprosila sem...
Izpolnjevanje poročil o premoženjskem stanju za KPK
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
V zvezi z vsakoletnim posredovanjem poročil o premoženjskem stanju Komisiji za preprečevanje korupcije predlagam administrativno razbremenitev državljanov, ki so dolžni ta poročila posredovati. Neprimerno se mi zdi, da je potrebno ob...
Izbris dosmrtne služnosti na nepremičnini v zemljiški knjigi naj se izvede po uradni dolžnosti
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Predlagam, da se izbris dosmrtne služnosti na nepremičnini v zemljiški knjigi ob smrti osebe naj se izvede po uradni dolžnosti, ne pa šele na predlog lastnika nepremičnine. Kakor sem dobil informacije, je bil včasih ta postopek brezplačen,...
Prijava/odjava stalnega prebivališča
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MF, MNZ
Pozdravljeni.   V tujini se selim vsakih par mesecev in bi rad imel sam nadzor nad prijavo in odjavo stalnega prebivališča preko e-uprave. Tudi naslov vročanja bi moral biti nastavljiv za v tujino. Trenutno se moram ukvarjati z zglasitvijo na...
Plačilo obresti za obveznice za fizične osebe
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Predlagam, da Ministrstvo za finance in Uprava RS za javna plačila (UJP) pri izplačilu obresti za obveznice (n. pr. RS54) za fizične osebe avtomatsko odtrga dohodnino in jo nakaže davčni upravi, ne pa da nam pošilja...
Vročanje kartice ZZ novorojenčkom
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Pozdravljeni.   Posredujem predlog v zvezi s pošiljanjem kartic zdravstvenega zavarovanja novorojenčkom. Kartice bi morali poslati nosilcu zavarovanja (mati ali oče), ne pa novorojenčku priporočeno. Kako naj novorojenček dvigne takšno...
Izdaja opominov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Obveščam vas, da DURS pošilja/izdaja prehitre opomine. Pojavlja se več primerov, ko stranke KLJUB PLAČILU VSEH OBVEZNOSTI dobijo opomin, ker informacijski sistem nima filtra (recimo 3 dni) in se opomini pošiljajo celo ...
Predlog za ustanovitev dvoosebne družbe na točki e-Vem za zakonce
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
Pozdravljeni.   Predlagam možnost ustanovitve dvo osebne družbe na točki e-vem za zakonce. Vsakdo ali dve osebi v Sloveniji lahko ustanovita podjetje na e-vem točki, razen zakoncev.
Predlogi za občine
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni, posredujem vam predlog: 1. ko se sprejema urbanistični plan občin naj občine bolj razumno sprejemajo na katerih nepremičninah uveljavljajo predkupno pravico, ker je potrebno za vsako nepremičnino na kateri ima občina predkupno...
Izmenjava podatkov med GURS in DURS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MzI
Pozdravljeni.   DURS ima podatke o najemnih pogodbah, saj obračuna davek iz dajanja nepremičnin v najem. Naj jih posreduje na GURS in nas razbremeni dodatnega dela in poštnih stroškov. To bi bila opredmetena Virantova e-uprava.   Tudi...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |