Komentarji in pobude

Plačilo obresti za obveznice za fizične osebe
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Predlagam, da Ministrstvo za finance in Uprava RS za javna plačila (UJP) pri izplačilu obresti za obveznice (n. pr. RS54) za fizične osebe avtomatsko odtrga dohodnino in jo nakaže davčni upravi, ne pa da nam pošilja...
Vročanje kartice ZZ novorojenčkom
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Pozdravljeni.   Posredujem predlog v zvezi s pošiljanjem kartic zdravstvenega zavarovanja novorojenčkom. Kartice bi morali poslati nosilcu zavarovanja (mati ali oče), ne pa novorojenčku priporočeno. Kako naj novorojenček dvigne takšno...
Izdaja opominov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Obveščam vas, da DURS pošilja/izdaja prehitre opomine. Pojavlja se več primerov, ko stranke KLJUB PLAČILU VSEH OBVEZNOSTI dobijo opomin, ker informacijski sistem nima filtra (recimo 3 dni) in se opomini pošiljajo celo ...
Predlog za ustanovitev dvoosebne družbe na točki e-Vem za zakonce
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
Pozdravljeni.   Predlagam možnost ustanovitve dvo osebne družbe na točki e-vem za zakonce. Vsakdo ali dve osebi v Sloveniji lahko ustanovita podjetje na e-vem točki, razen zakoncev.
Predlogi za občine
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni, posredujem vam predlog: 1. ko se sprejema urbanistični plan občin naj občine bolj razumno sprejemajo na katerih nepremičninah uveljavljajo predkupno pravico, ker je potrebno za vsako nepremičnino na kateri ima občina predkupno...
Izmenjava podatkov med GURS in DURS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MzI
Pozdravljeni.   DURS ima podatke o najemnih pogodbah, saj obračuna davek iz dajanja nepremičnin v najem. Naj jih posreduje na GURS in nas razbremeni dodatnega dela in poštnih stroškov. To bi bila opredmetena Virantova e-uprava.   Tudi...
Izvršba dolžnikov
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni.   Izvršbe dolžnikov, ki se na izvršbo pritožijo, se po uradni dolžnost nadaljujejo s sodnim postopkom. Seveda to pomeni dodatne stroške za vse udeležene. Večinoma upniki s tožbo uspemo, denarja pa ne prejmemo. Za sodišče...
Prenova pravosodnega sistema
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Manager - direktor mora voditi analizo uspeha. Lastnik pa kontrolo. Vsekakor je potrebno novo efektivno tožilstvo, zakonodaja in sodstvo. Lopove pa za nazaj obsoditi. Kdor dela izgubo, izgubi službo. Podjetje se likvidira. Če državna uprava dela...
Naknadna pridobitev dodatka za bivanje izven kraja stalnega prebivališča
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagam, da se omogoči, da bi študentje lahko naknadno pridobili dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča, torej po 1. oktobru, saj nam vsak € prav pride. Sam nisem pridobil tega dodatka, ker sem se prijavil...
Registracija podjetji preko bank
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Danes se podjetje registrira na VEM točkah, kar pa veliko stane državo. Predlagam, da se to delo prevali na banke.Podjetje se registrira v banki tako, da se odpre poslovni račun in podpiše izjava. Banka naj nato opravi vse...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |