Komentarji in pobude

Uvoz vozil iz drugih EU držav
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Pri \"uvozu\" vozil iz drugih evropskih držav je potrebno urediti še slovensko homologacijo. Glede na to, da smo državljani Evropske unije predlagam, da se ukine potreba po dodatni homologaciji vozil, ki že imajo evropsko...
Mednarodno vozniško dovoljenje
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MNZ, MzI
Pozdravljeni.Posredujem vam predlog, da se mednarodno vozniško dovoljenje pridobi na UE oziroma se AMZS dovoli direktni vpogled v evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Trenutno mora AMZS na UE preveriti veljavnost vozniškega dovoljenja prosilca...
Spremembe, ki zavirajo podjetništvo
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Posredujemo vam spremembe, ki so nas doletele z novim poročanjem v letu 2014 in za nas predstavljajo BISTVENO več administriranja kot do sedaj. Dodatne zahteve nas močno obremenjujejo in zavirajo...
Potrdilo o delovni dobi
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: ZPIZ, ZZZS
Pozdravljeni.   Ker sem se pred kratkim na novo zaposlil, sem moral novemu delodajalcu predložiti tudi potrdilo o delovni dobi. Ko sem na izpostavi ZZZS Škofja Loka zaprosil za potrdilo so me napotili na ZPIZ Kranj, ker na ZZZS Škofja Loka...
Elektronske prijave za vpis v evidenco na ZRSZ
Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ
Na ZRSZ spletnem portalu sem želela opraviti elektronski vpis v evidenco z mislijo, da elektronski postopek poenostavi in pospeši klasičnega, pa vendar je ravno obratno. Vprašanje: V čem je smisel uvedbe portala in nudenje elektronskih...
Avtoprevozništvo
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni.   V Sloveniji imamo precej močno razvito dejavnost avtoprevozništva in s tem, verjamem, tudi veliko poklicnih voznikov, ki imajo tudi dejansko izobrazbo srednje in poklicne strokovne šole voznika. Zakaj so vozniki s pridobljeno...
Dopolnitev predmeta za izvršbo
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
V postopku izterjave me je sodišče pozvalo, naj predlog za izvršbo dopolnim z EMŠO in DŠ dolžnika (s 15-dnevnim rokom za dopolnitev), za kar moram oddajati dodatne vloge v sistemu javne uprave (naj ob tem poudarim, da sodišče ni posebej...
Samodejna sprememba osebnih podatkov v zemljiški knjigi
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Predlagam, da se ob spremembi osebnih podatkov (ime, priimek, naslov) samodejno izvede poočitev teh podatkov v zemljiški knjigi. Sedanji postopek nepotrebno obremenjuje tako državljane, ki morajo to urejati na zemljiški knjigi, kot tudi...
Elektronsko poslovanje UE
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. V našem podjetju zaradi neplačnikov računov vlagamo ogromno izvršb. Posledično na pristojnih upravnih enotah vlagamo tudi poizvedbe za stalno prebivališče in EMŠO naših dolžnikov. Čeprav imamo na vsakem dopisu navedeno, da...
Odpiranje s.p.
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT
Pozdravljeni.   V Sloveniji živim že 2 leti in sem prosilec za mednarodno zaščito. Imam 4 mesece delovne dobe, kar pa je premalo za ustanovitev svojega podjetja, saj je predpisani minimum 9 mesecev delovne dobe. Rad bi odprl svoj s.p., saj...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |