Komentarji in pobude

Elektronske prijave za vpis v evidenco na ZRSZ
Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ
Na ZRSZ spletnem portalu sem želela opraviti elektronski vpis v evidenco z mislijo, da elektronski postopek poenostavi in pospeši klasičnega, pa vendar je ravno obratno. Vprašanje: V čem je smisel uvedbe portala in nudenje elektronskih...
Avtoprevozništvo
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni.   V Sloveniji imamo precej močno razvito dejavnost avtoprevozništva in s tem, verjamem, tudi veliko poklicnih voznikov, ki imajo tudi dejansko izobrazbo srednje in poklicne strokovne šole voznika. Zakaj so vozniki s pridobljeno...
Dopolnitev predmeta za izvršbo
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
V postopku izterjave me je sodišče pozvalo, naj predlog za izvršbo dopolnim z EMŠO in DŠ dolžnika (s 15-dnevnim rokom za dopolnitev), za kar moram oddajati dodatne vloge v sistemu javne uprave (naj ob tem poudarim, da sodišče ni posebej...
Samodejna sprememba osebnih podatkov v zemljiški knjigi
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Predlagam, da se ob spremembi osebnih podatkov (ime, priimek, naslov) samodejno izvede poočitev teh podatkov v zemljiški knjigi. Sedanji postopek nepotrebno obremenjuje tako državljane, ki morajo to urejati na zemljiški knjigi, kot tudi...
Elektronsko poslovanje UE
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. V našem podjetju zaradi neplačnikov računov vlagamo ogromno izvršb. Posledično na pristojnih upravnih enotah vlagamo tudi poizvedbe za stalno prebivališče in EMŠO naših dolžnikov. Čeprav imamo na vsakem dopisu navedeno, da...
Odpiranje s.p.
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT
Pozdravljeni.   V Sloveniji živim že 2 leti in sem prosilec za mednarodno zaščito. Imam 4 mesece delovne dobe, kar pa je premalo za ustanovitev svojega podjetja, saj je predpisani minimum 9 mesecev delovne dobe. Rad bi odprl svoj s.p., saj...
Izjava o premoženjskem stanju
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MNZ
S pobudo izražam razočaranje nad zapravljanjem denarja vseh državljanov, pri čemer izpostavljam naslednje:   izjava o premoženjskem stanju je pripravljena na sedmih straneh, pri čemer sta dodatno še dve strani navodil. Zaprosila sem...
Izpolnjevanje poročil o premoženjskem stanju za KPK
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
V zvezi z vsakoletnim posredovanjem poročil o premoženjskem stanju Komisiji za preprečevanje korupcije predlagam administrativno razbremenitev državljanov, ki so dolžni ta poročila posredovati. Neprimerno se mi zdi, da je potrebno ob...
Izbris dosmrtne služnosti na nepremičnini v zemljiški knjigi naj se izvede po uradni dolžnosti
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Predlagam, da se izbris dosmrtne služnosti na nepremičnini v zemljiški knjigi ob smrti osebe naj se izvede po uradni dolžnosti, ne pa šele na predlog lastnika nepremičnine. Kakor sem dobil informacije, je bil včasih ta postopek brezplačen,...
Prijava/odjava stalnega prebivališča
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MF, MNZ
Pozdravljeni.   V tujini se selim vsakih par mesecev in bi rad imel sam nadzor nad prijavo in odjavo stalnega prebivališča preko e-uprave. Tudi naslov vročanja bi moral biti nastavljiv za v tujino. Trenutno se moram ukvarjati z zglasitvijo na...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |