Komentarji in pobude

Priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Na podlagi sodne zapuščinske razprave v Republiki Hrvaški in njihovega uradnega dokumenta bi mi moral, za vkljižbo spremembe lastništva v zemljiško knjigo, DURS dati na orignal dokumnet samo žig, da je nepremičnina v Sloveniji...
Izpolnjevanje obrazcev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS
Pozdravljeni. Moj otrok končuje obiskovanje vrtca in prehaja v šolo. Kot starš sem ga dolžna izpisati iz vrtca in to na drugem obrazcu sporočiti še centru za socialno delo. Ta dva obrazca sem izpolnila. Žal pa sem CSD to sporočila prezgodaj...
Potrdilo o namenski rabi zemljišča
Pristojni organi: MF, MP, MzI
Spoštovani, za potrebe notarske overitve prodajne pogodbe, je potrebno tako DURS-u (za potrditev pogodbe) kot notarju posredovati ustrezno potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki je predmet pravnega posla. Za nas, ki delamo na področju prometa z...
Sporočanje spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: ZZZS
Pozdravljeni,   predlagam poenostavitev poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oseben obisk na ZZZS v času uradnih ur za sporočanje spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je odvečen in časovno ter kadrovsko potraten...
Potrdilo o odobritvi pravnega posla
Pristojni organi: MF, MzI
Pozdravljeni.   Decembra meseca sem želela svoj del parcele prodati sinu mojega pokojnega izven zakonskega parterja, pa so na Dursu zahtevali še potrdilo o odobritvi pravnega posla, ker je del parcele, ki ima sicer že gradbeno dovoljenje,...
Skrajšanje postopka čakanja na zapuščinsko obravnavo
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Predlagam časovano skrajšanje postopka čakanja na zapuščinsko obravnavo. V vmesnem obdobju od smrti osebe do obravnave se položnice kljub temu izstavljajo naprej na umrlo osebo. Bodoči dediči v vmesnem času ne vedo, kdo bo...
Ukinitev potrdila o namenski rabi zemljišča ter potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Predlagam, da se ukine potreba po potrdilu o namenski rabi zemljišča ter potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice. Res je višek, da moraš za vsako spremembo lastništva celo znotraj solastnikov, pridobiti omenjena dokumenta,...
Popis zapuščenih vasi in hiš
Pristojni organi: MDDSZ, MK, MzI
Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...
Vrednotenje nepremičnine
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Že od leta 2010 ugotavljam, da so mi previsoko ocenili mojo posest glede na okoliš v katerem živim. Glede na sosedna zemljišča in objekte imam vse višje ocenjeno kot drugi. Del zemljišča imam celo 2x ocenjeno, gre pa za...
Solastniški deleži parcel s sosedi
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ
Že nekaj let se s sestro, s katero sva solastnici hiše zaman trudiva, da bi  uredili solastniške (doslej ideane) deleže parcel s sosedi v sosedni hiši, s katero nas loči le skupna stena. Vhod ima vsak zase in tudi uporaba parcel je popolnoma...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |