Komentarji in pobude

Potrdilo o odobritvi pravnega posla
Pristojni organi: MF, MzI
Pozdravljeni.   Decembra meseca sem želela svoj del parcele prodati sinu mojega pokojnega izven zakonskega parterja, pa so na Dursu zahtevali še potrdilo o odobritvi pravnega posla, ker je del parcele, ki ima sicer že gradbeno dovoljenje,...
Skrajšanje postopka čakanja na zapuščinsko obravnavo
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Predlagam časovano skrajšanje postopka čakanja na zapuščinsko obravnavo. V vmesnem obdobju od smrti osebe do obravnave se položnice kljub temu izstavljajo naprej na umrlo osebo. Bodoči dediči v vmesnem času ne vedo, kdo bo...
Ukinitev potrdila o namenski rabi zemljišča ter potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Predlagam, da se ukine potreba po potrdilu o namenski rabi zemljišča ter potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice. Res je višek, da moraš za vsako spremembo lastništva celo znotraj solastnikov, pridobiti omenjena dokumenta,...
Popis zapuščenih vasi in hiš
Pristojni organi: MDDSZ, MK, MzI
Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...
Vrednotenje nepremičnine
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Že od leta 2010 ugotavljam, da so mi previsoko ocenili mojo posest glede na okoliš v katerem živim. Glede na sosedna zemljišča in objekte imam vse višje ocenjeno kot drugi. Del zemljišča imam celo 2x ocenjeno, gre pa za...
Solastniški deleži parcel s sosedi
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MNZ
Že nekaj let se s sestro, s katero sva solastnici hiše zaman trudiva, da bi  uredili solastniške (doslej ideane) deleže parcel s sosedi v sosedni hiši, s katero nas loči le skupna stena. Vhod ima vsak zase in tudi uporaba parcel je popolnoma...
Poenostavitev postopka za koriščenje očetovskega dopusta
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.   Kot prvo je že sam obrazec nerazumljiv in nelogičen. Običajno se te stvari ureja pred rojstvom otroka. Kako naj torej vnaprej obvestim delodajalca o datumu koriščenja dopusta? Pred rojstvom in tudi še kar nekaj dni po...
Odziv organov v papirni obliki
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.   Medtem, ko lahko državljani v nekaterih zadevah poslujemo z DURS-om elektronsko, pa so njihovi odzivi v papirni obliki. Zakaj vsi uporabniki e-davkov ne dobimo odmer elektronsko? O vseh pozitivnih učinkih (ekoloških,...
Prodaja kmetijskih zemljišč
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Zmanjšanje administriranja pri prodaji kmetijskih zemljišč. Če se kmetijsko zemljišče prodaja kmetu po mojem mnenju ne bilo potrebno toliko soglasji. Sistem je preveč zakompliciran čisto po nepotrebnem, saj gre samo za...
Elektronsko vlaganje vlog za odvetnika
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Predlagam, da minister za pravosodje čim prej izda sklep o uporabi 9. odstavka 29. člena ZIZ (elektronsko vlaganje vlog za odvetnike...) ter da se obveznost obveznega vlaganja elektronskih vlog razširi tudi na druge stranke (po...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |