Komentarji in pobude

Posredovan: 11.09.2013
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Prosim, da pri osebah, ki vlagajo zahtevke za znižano plačilo vrtca in kjer že njihovi dohodki in dohodki partnerjev presegajo cenzus dodatnega znižanja (sodimo v najvišji plačilni razred), ne zahtevate uradnih dokazil o prejemanju preživnine...
Posredovan: 18.06.2013
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: ZZZS
Na izpostavah Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer sprejemajo prijave in odjave iz obveznih zavarovanj na obrazcih M1, M2 in tako naprej, pošiljajo stranke v knjigarno kupit obrazec, ki stane 50 centov. Obenem si je obrazec mogoče natisniti z...
Posredovan: 14.06.2013
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
POZDRAVLJENI, UVEDBA INFORMATIVNEGA IZRAČUNA - VLOŽITEV VLOGE SAMO ENKRAT TUDI ZA UPOKOJENCE, KI PREJEMAMO VARSTVENI DODATEK IN JIM NE BI BILO POTREBNO VSAKO LETO 2X PRILAGAT VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KER SO VEDNO ENAKI IN DA SE HODI NA BANKO PO...
Posredovan: 29.04.2013
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Položaj prijavitelja v inšpekcijskih postopkih ter npr. na CSD je neenakopraven. V inšpekcijskih postopkih prijavitelj sicer nima položaja stranke, vendar ima po 24. členu ZIN pravico biti seznanjen z ukrepi, ki jih sprejme organ v zvezi s...
Posredovan: 28.12.2012
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Spoštovani, predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi...
Posredovan: 11.12.2012
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni.   Imel bi predlog v zvezi poenostavljene oblike elektronske vloge za znižano plačilo vrtca, katero sem že uporabil in jo posredoval na pristojni CSD. Ideja in sama realizacija se mi zdi zelo dobra, predlagam pa dopolnitev v tem,...
Posredovan: 06.11.2012
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Enotno nadomestilo za čas "porodniškega dopusta" (12 mesecev). Zakaj? Stroški za bivanje doma so enaki tako za revne kot bogate in naj vsaj tukaj pokažemo, da smo socialna država - enake možnosti za vse. Nenazadnje bo vsak mali otrok prispeval...
Posredovan: 11.09.2012
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Glede pobude o ukinitvi oz. reorganizaciji Centrov za socialno delo in Zavodov za zaposlovanje naj povem, da se povsem strinjam s to pobudo, še tembolj zato, ker sem imel priložnost prebrati tudi vaš -sicer pričakovano suhoparen in birokratski-...
Posredovan: 10.08.2012
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam ukinitev CSD-jev in Zavodov za zaposlovanje, ker predstavljata glede na ne-učinkovitost in nevestnost pri delu samo nepotrebni strošek. Takih ustanov, ki˝hodijo na kavice˝ in se izgovarjajo na slabe informacijske sisteme ne...
Posredovan: 16.04.2012
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MJU, MZ
Predlagam, da dobimo račun za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje po mailu. Računi ne prihajajo redno, včasih smo v inozemstvu, itd.Prav tako bi si želela prejeti po mailu tudi druge račune, denimo za dohodnino. Način življenja je...
| | | 3 | |