Komentarji in pobude

Sprememba Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se spremeni Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu tako, da se pri vnosu podatkov o vzdrževanih družinskih članih na iReku namesto letnice rojstva vnaša davčna...
Predlog za skrajšanje roka za dodelitev hišne številke
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni, predlagam skrajšanje roka za dodelitev hišne številk. Popolnoma nesprejemljivo je, da se za eno dodelitev hišne številke za poslovne objekte čaka 60 dni! Naš montažni objekt je zgrajen v 75 dneh.
Sprememba oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Predlagam spremembo oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva. Trenutno prihaja do nerazumljivega razlikovanja med pravnimi in fizičnimi osebami. Namreč v postopku pridobivanja statusa kmetijskega gospodarstva...
Črtati določbe predkupne pravice občin
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Predlagam, da se v Zakonu o urejanju prostora črtajo določbe, ki omogočajo predkupno pravico občini. Obrazložitev: izdajanje potrdil o ( ne ) uveljavljanju predkupne pravice občine pri prometu z nepremičninami je nepotrebna...
Promet s kmetijskimi zemljišči
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da se v Zakonu o kmetijskih zemljiščih odstrani določbe, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči, v povezavi z vlogo upravnih enot pri regulaciji prometa s kmetijskimi zemljišči.
Delovanje eDavkov na različnih operacijskih sistemih
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Že vse od začetka uveljavitve e-Davkov je bilo obljubljeno, da bo delovanje spletnih strani delovalo tudi za računalnike z Applovim sistemom. To drži deloma - prijava enkrat deluje, drugič ne. Za delovanje potrebuješ starejši...
Prijava začasnega bivališča vsaj nekaj dni pred preselitvijo
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se omogoči prijava začasnega bivališča vsaj nekaj dni pred preselitvijo. Mojo prijavo začasnega bivališča je upravna enota zavrnila zgolj iz razloga, da najemna pogodba začne veljati čez dva dni. Čez dva dni se dokumenti, ki...
Svetovanje samozaposlenim začetnikom na ZRSZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Svetovanje samozaposlenm začetnikom na Zavodu za zaposlovanje Veliko nas je takšnih, ki nimamo druge izbere po tem, ko se izteče nadomestilo za brezposelnost, da se samozaposlimo. Na Zavodu za zaposlovanje enostavno se s takšnim svetovanjem ne...
Omogočiti olajšavo v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Olajšave za samozaposlene: predlagam, da omogočite olajšave v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov za socialno varnost tudi tistim, ki so pred leti že opravljali popoldansko dejavnost, pa so jo že zaprli pred začetkom veljavnosti...
Dodatna oblika samozaposlitve
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT
  Predlagam, da se izdela oblika samozaposlitve za manjši obseg dela tako, da bi bile dajatve in prispevki za polovico nižji od dosedajnih. Moja izkušnja kaže, da mi bo uspelo v naslednjih mesecih zaračunati mesečno največ do 1.000 eur. Ker...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |