Komentarji in pobude

Dodatna birokracija s strani FURS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zakaj DURS pri pridobitvi nepremičnine (nakup stanovanja) pošilja obrazce v katere se mora vnesti podatke o nepremičnini (stanovanje), če so te že z vsemi zahtevanimi podatki vpisane v kataster stavb (GURS) s katastrskim vpisom?
Izračun davka na promet z nepremičninami in odmera kapitalskega dobička
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zakaj pri oddaji zahteve za izračun davka na promet z nepremičninami in odmeri kapitalskega dobička na DURS, referenti zahtevajo dokumente, ki jih lahko po uradni dolžnosti zahtevajo sami od pristojnih organov. Npr.: - kdaj je trenutni...
Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni! Tujcu tretje države, ki želi pridobiti ali podaljšati dovoljenje za začasno prebivanje ali stalno prebivanje, se naj omogoči, da odda prstne odtise na katerikoli UE ali tujem konzularnem predstavništvu RS. Prevzem dovoljenja naj...
Opravljanje dopolnilne dejavnosti v stanovanju
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Prosim vas za povratno informacijo, zakaj potrebujem dovoljenje lastnika objekta (overjen podpis), če želim v stanovanju opravljati dopolnilno dejavnost, kot je prodaja preko telefona in interneta. Kako naj overim podpise vseh...
Vloga za posredovanje izpiska rojstva
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani, Na Upravni enoti sem vložila vlogo za posredovanje izpiska rojstva za sedaj že odraslega otroka. V odgovoru so me obvestili, da le tega lahko pridobim le z otrokovim pooblastilom, kar naj bi bilo v skladu s 1.odstavkom 28. člena...
Preverba imena firme
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni.   Kot bodoči podjetnik, ki namerava ustanoviti d.o.o., smo se skupaj s pristojnimi na VEM točki lotil postopka preverbe imena podjetja. Registrsko sodišče v Ljubljani je dovolilo vpis nameravane firme. Nato se je naredila...
Priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Na podlagi sodne zapuščinske razprave v Republiki Hrvaški in njihovega uradnega dokumenta bi mi moral, za vkljižbo spremembe lastništva v zemljiško knjigo, DURS dati na orignal dokumnet samo žig, da je nepremičnina v Sloveniji...
Izpolnjevanje obrazcev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS
Pozdravljeni. Moj otrok končuje obiskovanje vrtca in prehaja v šolo. Kot starš sem ga dolžna izpisati iz vrtca in to na drugem obrazcu sporočiti še centru za socialno delo. Ta dva obrazca sem izpolnila. Žal pa sem CSD to sporočila prezgodaj...
Potrdilo o namenski rabi zemljišča
Pristojni organi: MF, MP, MzI
Spoštovani, za potrebe notarske overitve prodajne pogodbe, je potrebno tako DURS-u (za potrditev pogodbe) kot notarju posredovati ustrezno potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki je predmet pravnega posla. Za nas, ki delamo na področju prometa z...
Sporočanje spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: ZZZS
Pozdravljeni,   predlagam poenostavitev poslovanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oseben obisk na ZZZS v času uradnih ur za sporočanje spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je odvečen in časovno ter kadrovsko potraten...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |