Komentarji in pobude

Promet s kmetijskimi zemljišči
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da se v Zakonu o kmetijskih zemljiščih odstrani določbe, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči, v povezavi z vlogo upravnih enot pri regulaciji prometa s kmetijskimi zemljišči.
Delovanje eDavkov na različnih operacijskih sistemih
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Že vse od začetka uveljavitve e-Davkov je bilo obljubljeno, da bo delovanje spletnih strani delovalo tudi za računalnike z Applovim sistemom. To drži deloma - prijava enkrat deluje, drugič ne. Za delovanje potrebuješ starejši...
Prijava začasnega bivališča vsaj nekaj dni pred preselitvijo
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da se omogoči prijava začasnega bivališča vsaj nekaj dni pred preselitvijo. Mojo prijavo začasnega bivališča je upravna enota zavrnila zgolj iz razloga, da najemna pogodba začne veljati čez dva dni. Čez dva dni se dokumenti, ki...
Svetovanje samozaposlenim začetnikom na ZRSZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Svetovanje samozaposlenm začetnikom na Zavodu za zaposlovanje Veliko nas je takšnih, ki nimamo druge izbere po tem, ko se izteče nadomestilo za brezposelnost, da se samozaposlimo. Na Zavodu za zaposlovanje enostavno se s takšnim svetovanjem ne...
Omogočiti olajšavo v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Olajšave za samozaposlene: predlagam, da omogočite olajšave v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov za socialno varnost tudi tistim, ki so pred leti že opravljali popoldansko dejavnost, pa so jo že zaprli pred začetkom veljavnosti...
Dodatna oblika samozaposlitve
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT
  Predlagam, da se izdela oblika samozaposlitve za manjši obseg dela tako, da bi bile dajatve in prispevki za polovico nižji od dosedajnih. Moja izkušnja kaže, da mi bo uspelo v naslednjih mesecih zaračunati mesečno največ do 1.000 eur. Ker...
Pristojnost za odgovore
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlagam, da predloge na tej strani pregleda še nekdo, ki je nevtralen. Kot vidim pišejo odgovore na pobude tisti organi, ki so odgovorni, da je zakonodaja in birokracija takšna kot je in ščitijo ureditev, ki so jo postavili.
Posredovan: 07.08.2014
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MOP
Zakaj imamo v Sloveniji neprimerljivo bolj zapleten sistem kot ostale države EU za izvajanje uredbe 995/2010? Oziroma zakaj imamo v naši državi tako zapleten sistem odločb za posek lesa, prevoznic za les, evidenčnega lista ter listine o...
Vpogled v sodni spis
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Na sodišču stranke sodnih postopkov lahko dostopajo do zadevnega spisa le ob pisnem dovoljenju razpravljajočega sodnika, po pravnomočnem končanju pa ob dovoljenju predsednika sodišča. Vendar slednje velja le za enkratno uporabo. Zato mora...
Odmera davka na motorna vozila na FURS
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani, postopki odmere davka na motorna vozila na Davčnih uradih so postali nerazumno dolgi. Želim, da bi postali uporabnikom prijaznejši in bi postopek odmere DMV skrajšali na en dan oz. na takojšnjo obravnavo.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |