Komentarji in pobude

Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljni. V primeru odmere dohodnine iz dodatnega dohodka iz zaposlitve iz odločbe izhaja, da je potrebno na dva podračuna države nakazati ločena prispevka za zdravstveno zavarovanje in za davek od dohodka. Menim, da na ta način država...
Dopolnitev Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagam dopolnitev novega zakona, ki obravnava osebno dopolnilno delo: Seznam del je razširjen, dodali bi še občasni raznos nenaslovljenih pošiljk. Izdelovalcem izdelkov domače in umetne obrti bi se v obračunu dohodnine morali...
Preobremenjevanje oseb, ki delajo osebno dopolnilno delo
Pristojni organi: MDDSZ, MF
Pozdravljeni. Pri osebnem dopolnilnem delu mora oseba, ki taka dela opravlja, na davčno upravo vsake tri mesece na posebnem obrazcu napisati vse račune, ki jih je izdala, ločeno za pravne in fizične osebe. V primeru, da je izstavila račune...
Izbris služnosti
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Na parcelah, ki sem jih podedovala po pokojni mami, so bile vpisane stare služnosti in hipoteke. Za izbrise le teh (upravičenci že pokojni, zastarano, edini lastnik tudi upravičenec) sem se oglasila pri notarju. Nemalo sem bila...
Uradne ure
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Predlagam, če se uvede normalni delovni čas v vsej javni upravi, sodiščem itd. Uradne ure naj bodo od ponedeljka do petka v času, ko so v službah. Ne razumem zakaj imajo v večini primerov uradne ure samo v ponedeljek, sredo in petek. Za...
Izpolnjevanje vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Zanima me, ali oziroma zakaj morajo kmetje vsako leto izpolniti vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode, glede na to, da so vsi podatki dostopni iz javnih evidenc in jih kmetje samo prepišejo v vlogo (potrdilo iz...
Podaljšanje roka plačevanja akontacije dohodnine
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Predlagam, da bi se samozaposlenim vsaj na začetku poslovanja v prvih treh mesecih podaljšal rok plačevanja akontacije dohodnine in prispevkov vsaj na 20. v mesecu. Moj prvi izdani račun bo plačan šele 18., čez nekaj dni pa...
Mesečna osvežitev seznama upravičencev do donacij
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Predlagamo, da se seznam upravičencev do donacij obnavlja mesečno, ter da se upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje uvrstijo na seznam v letu ustanovitve, prednostno obravnavo pa naj imajo humanitarne in dobrodelne organizacije.
Prenormiranje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni, iz podatkov Zakonodajnega Supervizorja je razvidno, da smo 31.12.1991 v Sloveniji imeli 356 zakonov in 1004 podzakonskih predpisov, na današnji dan pa je število zakonov naraslo na 797 in 18.233 podzakonskih predpisov. Iz podatkov...
Dovoljenje za električni priključek
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. V letošnjem letu sem kupil hišo v 3 gradbeni fazi, ki ima vse priključke speljane do hiše. Da sem pridobil dovoljenje za električni priključek (gradbeni/stalni) sem potreboval več kot 2 meseca časa, plačal 604 EUR in izpolnil...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |