Komentarji in pobude

Uradne ure
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Predlagam, če se uvede normalni delovni čas v vsej javni upravi, sodiščem itd. Uradne ure naj bodo od ponedeljka do petka v času, ko so v službah. Ne razumem zakaj imajo v večini primerov uradne ure samo v ponedeljek, sredo in petek. Za...
Izpolnjevanje vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Zanima me, ali oziroma zakaj morajo kmetje vsako leto izpolniti vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode, glede na to, da so vsi podatki dostopni iz javnih evidenc in jih kmetje samo prepišejo v vlogo (potrdilo iz...
Podaljšanje roka plačevanja akontacije dohodnine
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Predlagam, da bi se samozaposlenim vsaj na začetku poslovanja v prvih treh mesecih podaljšal rok plačevanja akontacije dohodnine in prispevkov vsaj na 20. v mesecu. Moj prvi izdani račun bo plačan šele 18., čez nekaj dni pa...
Mesečna osvežitev seznama upravičencev do donacij
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Predlagamo, da se seznam upravičencev do donacij obnavlja mesečno, ter da se upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje uvrstijo na seznam v letu ustanovitve, prednostno obravnavo pa naj imajo humanitarne in dobrodelne organizacije.
Prenormiranje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni, iz podatkov Zakonodajnega Supervizorja je razvidno, da smo 31.12.1991 v Sloveniji imeli 356 zakonov in 1004 podzakonskih predpisov, na današnji dan pa je število zakonov naraslo na 797 in 18.233 podzakonskih predpisov. Iz podatkov...
Dovoljenje za električni priključek
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. V letošnjem letu sem kupil hišo v 3 gradbeni fazi, ki ima vse priključke speljane do hiše. Da sem pridobil dovoljenje za električni priključek (gradbeni/stalni) sem potreboval več kot 2 meseca časa, plačal 604 EUR in izpolnil...
Sprememba Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se spremeni Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu tako, da se pri vnosu podatkov o vzdrževanih družinskih članih na iReku namesto letnice rojstva vnaša davčna...
Predlog za skrajšanje roka za dodelitev hišne številke
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni, predlagam skrajšanje roka za dodelitev hišne številk. Popolnoma nesprejemljivo je, da se za eno dodelitev hišne številke za poslovne objekte čaka 60 dni! Naš montažni objekt je zgrajen v 75 dneh.
Sprememba oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Predlagam spremembo oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva. Trenutno prihaja do nerazumljivega razlikovanja med pravnimi in fizičnimi osebami. Namreč v postopku pridobivanja statusa kmetijskega gospodarstva...
Črtati določbe predkupne pravice občin
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Predlagam, da se v Zakonu o urejanju prostora črtajo določbe, ki omogočajo predkupno pravico občini. Obrazložitev: izdajanje potrdil o ( ne ) uveljavljanju predkupne pravice občine pri prometu z nepremičninami je nepotrebna...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |