Komentarji in pobude

Ločena oddaja ponudb pri javnem naročanju
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Predlagam, da se v zakonodajo na področju javnega naročanja umesti določba, da družbe, ki veljajo skladno z ZGD za povezane družbe, v postopkih oddaje ponudb kot odgovora na javna naročila, ne smejo oddajati ponudb ločeno, saj...
Oddaja vloga preko KGZ
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Smo majhna kmetija (cca 3 ha), ki brez Kmetijsko gozdarskega zavoda sploh ne moremo delati, seveda pa obvezno plačujemo tudi zbornični prispevek. Za vse vloge, če želimo kandidirati na občinskih in državnih razpisih, oddajanje vlog za...
DURS zahteval nakazilo 0,01€
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
OPOMBA Ministrstva za javno upravo Preko spletnega Portala PoslovniSOS smo prejeli le priponko poslovnega subjekta, katere vsebino kratko povzemamo: Poslovni subjekt je prejel OPOMIN DURS, ki ga je ta izdal na podlagi tretje točke 1. odstavka...
Odločba tržne inšpekcije
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
Kot nepremičninska agencija posredujem pri prodaji nepremičnin. Posredniško pogodbo imam pripravljeno tako, da v primeru, da se stranka premisli pri dolgotrajni aktivnosti z njo, plača tudi stroške posredovanja. V konkretnem primeru sem ji...
Poročanje Carini - OE
Pristojni organi: MF, MOP
Pozdravljeni. Naš največji izziv predstavlja poročanje odpadne embalaže na FURS. Namreč povsod po EU je sistem zelo poenostavljen in enoten, razen seveda v Sloveniji. V Avstriji so imeli potrjeno s strani ARE metodo reprezentativnih vzorcev....
Priglasitev biocida
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni. Srečujemo se s težavami pri priglasitvi biocidov. Nikjer drugje v drugih državah članicah EU ni potrebno toliko dokumentov za prijavo biocida kot pri nas. V drugih državah zadostuje zgolj varnostni list in etiketa - pri nas...
Promocija zdravja pri podjetjih
Pristojni organi: MDDSZ, MF
Pozdravljeni. V zakonu o varstvu in zdravju pri delu se pri promociji zdravja od podjetij zahteva aktivnosti v smislu promocije zdravja, kar pa ni davčno priznan strošek. Predlagamo spremembo v tej smeri, saj je to po našem mnenju velika...
Certifikat o poreklu
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Pozdravljeni. Sem lastnik podjetja, ki se ukvarja s prodajo športne opreme. Večji del poslovanja nam predstavlja izvoz. Izvažamo pretežno v države Perzijskega zaliva in pri tem ogromno časa in energije izgubimo z birokracijo. Konkretno nam...
Kratkotrajno delo invalidskega upokojenca
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MJU
Spoštovani. V skladu s 17. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko pri delu pomaga oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena kadar...
Kratkotrajno delo invalidskega upokojenca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani. V skladu s 17. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko pri delu pomaga oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena kadar...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |