Komentarji in pobude

Ukinitev zahtev za zaposlovanje preko ZRSZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni.Predlagam, da se odpravijo administrativne ovir pri zaposlovanju, ukine naj se vsaj polovica zahtev za zaposlitev pri ZRSZ. Potrebno je poenostaviti postopke in zmanjšati nepotrebno kontrolo.
Pooblaščanje pri poslih z banko
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni.Zasledil sem željo Ministrstva za javno upravo za »Smart Regulation«, pa vas želim opozoriti na enega od problemov, s katerimi se srečujemo ljudje zaradi nespametnih navodil, ki prihajajo iz javne uprave. Nekaj časa nazaj je vsak...
Poenostavitve za lažje delo z eDavki
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Izvoz tekočih (zapadlih) obveznosti po E-kartici osebe/podjetja na spletnih straneh FU / v obliki e-računa primerni za poravnavo na e-banki. Strani FU e-davki so nepregledne in nerazumljive, uporabnik mora iskati in prepisovati iz...
Oddaja napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT
Pozdravljeni. Na dom sem dobil poziv FURS za oddajo napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev... za leto 2013. Napovedi nisem oddal, saj je šlo za odtujitev delnic, pridobljenih s "certifikati" med prvim lastninjenjem...
Umik dejavnosti "Lokalno vodenje"
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MGRT
Spoštovani. S 1.1.2015 je država s seznama osebnih dopolnilnih del umaknila dejavnost "lokalnega vodenja". Dokončno se ta dejavnost umakne z 30.6.2015. S tem je tako vodnike, ki ne prejemamo zadostnih dohodkov, da bi odprli s.p. spravila v...
Prodaja kmetijskih zemljišč
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Ali ste seznanjeni kako dolgotrajen je postopek prodaje kmetijskega zemljišča? No, jaz se borim že 6 mesecev pa zadeva še vedno ni zaključena in kar je najhuje, zadeva poteka povsem brez težav.
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljni. V primeru odmere dohodnine iz dodatnega dohodka iz zaposlitve iz odločbe izhaja, da je potrebno na dva podračuna države nakazati ločena prispevka za zdravstveno zavarovanje in za davek od dohodka. Menim, da na ta način država...
Dopolnitev Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagam dopolnitev novega zakona, ki obravnava osebno dopolnilno delo: Seznam del je razširjen, dodali bi še občasni raznos nenaslovljenih pošiljk. Izdelovalcem izdelkov domače in umetne obrti bi se v obračunu dohodnine morali...
Preobremenjevanje oseb, ki delajo osebno dopolnilno delo
Pristojni organi: MDDSZ, MF
Pozdravljeni. Pri osebnem dopolnilnem delu mora oseba, ki taka dela opravlja, na davčno upravo vsake tri mesece na posebnem obrazcu napisati vse račune, ki jih je izdala, ločeno za pravne in fizične osebe. V primeru, da je izstavila račune...
Izbris služnosti
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Na parcelah, ki sem jih podedovala po pokojni mami, so bile vpisane stare služnosti in hipoteke. Za izbrise le teh (upravičenci že pokojni, zastarano, edini lastnik tudi upravičenec) sem se oglasila pri notarju. Nemalo sem bila...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |