Komentarji in pobude

Poročanje Carini - OE
Pristojni organi: MF, MOP
Pozdravljeni. Naš največji izziv predstavlja poročanje odpadne embalaže na FURS. Namreč povsod po EU je sistem zelo poenostavljen in enoten, razen seveda v Sloveniji. V Avstriji so imeli potrjeno s strani ARE metodo reprezentativnih vzorcev....
Priglasitev biocida
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni. Srečujemo se s težavami pri priglasitvi biocidov. Nikjer drugje v drugih državah članicah EU ni potrebno toliko dokumentov za prijavo biocida kot pri nas. V drugih državah zadostuje zgolj varnostni list in etiketa - pri nas...
Promocija zdravja pri podjetjih
Pristojni organi: MDDSZ, MF
Pozdravljeni. V zakonu o varstvu in zdravju pri delu se pri promociji zdravja od podjetij zahteva aktivnosti v smislu promocije zdravja, kar pa ni davčno priznan strošek. Predlagamo spremembo v tej smeri, saj je to po našem mnenju velika...
Certifikat o poreklu
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Pozdravljeni. Sem lastnik podjetja, ki se ukvarja s prodajo športne opreme. Večji del poslovanja nam predstavlja izvoz. Izvažamo pretežno v države Perzijskega zaliva in pri tem ogromno časa in energije izgubimo z birokracijo. Konkretno nam...
Kratkotrajno delo invalidskega upokojenca
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MJU
Spoštovani. V skladu s 17. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko pri delu pomaga oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena kadar...
Kratkotrajno delo invalidskega upokojenca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani. V skladu s 17. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno lahko pri delu pomaga oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena kadar...
Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Za plačilo obveznosti s.p.-ja moram mesečno izpolniti pet ločenih plačilnih nalogov (PIZ, ZZ, STV, ZAP in akontacija dohodnine). Vem, da se je že veliko govorilo o tem, da je omenjeno nemogoče združiti zaradi različnih...
Zdravstveno zavarovan kot občan
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: ZZZS
Pozdravljeni. Sem obvezno zdravstveno zavarovana, kot občan. Pred tem sme imela nekaj časa sp in iz tega naslova nimam plačanih prispevkov. Ob zaprtju le tega so me nemudoma prijavili na obvezno zdravstveno zavarovanje, kot občana. Iz tega...
eJavno naročanje
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni, Predlagam, da se pri postopkih javnih naročil končno začne uporabljati elektronske poti. Poleg tega pa se je napovedovla uporaba novih pristopov s katerimi bi dokončno omejili izbor vedno enih in istih ponudnikov storitev.
Dnevna prijava upokojencev na ZZZS
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni, seznanjen sem bil, da ZZZS za tiste upokojence, ki zaradi izboljšanja premoženjskega stanja ob upokojitvi še dodatno opravljajo določeno delo v nekem obsegu, ne posreduje vseh podatkov dnevno na ZPIZ. Podatke si izmenjujejo zgolj...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |