Komentarji in pobude

Plačevanje prispevkov na različne račune
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Zakaj moram za plačilo prispevkov denar nakazati na 4. različne račune in s tem večkrat plačati provizijo banki? Provizija preko e bančništva za vse štiri položnice znaša skoraj 4 eur. Na enako vprašanje je bil odgovor: Ta...
Prenos bančnih računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Ker imamo v Sloveniji katastrofalno bančništvo, smo že pred meseci na ministrstvo dali predlog o ustavnovitvi sistema, ki bi lastnikom bančnega računa omogočil prenos le-tega na drugo banko. Torej isti sistem, ki ga imamo na...
Neuspešna prijava zaposlenega na ZZZS
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Zgodilo se nam je, da smo stiskali prijavo novega zaposlenega za ZZZS na rumen papir. Drugega v tistem trenutku ni bilo na voljo. ZZZS nam je prijavo zavrnil z obrazložitvijo, da ne sme biti na rumenem papirju.
Vse na enem mestu - mikro podjetniki potrebujemo radikalne spremembe za dvig konkurenčnosti
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF, MGRT
Spoštovani. Že dlje časa zbiram pogum za opis tega problema, za katerega menim, da je marginalen in ga je potrebno rešiti nujno in premišljeno. Slovenski podjetniki smo premalo konkurenčni, saj enostavno delujemo v okolju, ki nas duši, nas...
Pavšalni obračun
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Priporočam pavšalni obračun kot ga poznajo v Avstriji, saj bi s takšnim načinom podjetnike razbremenili.
Pavšalna letna turistična taksa
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MNZ
Pozdravljeni. Kot lastnica stanovanja v Portorožu sem do dneva, ko sem se za stalno preselila  in prijavila na naslovu v Občini Piran na podlagi občinskega odloka plačevala pavšalno letno turistično takso. Z dnem, ko sem prijavila stalno...
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni! Z zapisom bi želeli opozoriti na težave pri urejanju ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena opremljenost z javno kanalizacijo, torej za individualna gospodinjstva. Na...
Preplačilo dohodnine
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Predlagam, da če preplačilo dohodnine ne presega stroškov nakazovanja, se v tem primeru ne nakazuje na račun davčnega zavezanca oziroma obratno.
Potni stroški zunanjega sodelavca
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Na projektu imam zunanjega sodelavca, ki bo imel zelo veliko potnih stroškov (ki bodo evidentirani do potankosti). Podjemna pogodba, ki jo bomo sklenili, narekuje obrutenje potnih stroškov. To mi zelo zmanjšuje projektna sredstva, ki so že tako...
Statistični vprašalniki SURS
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: SURS
Spoštovani. Smo malo podjetje, vseh skupaj nas je zaposlenih 28. Naša dejavnost zajema okoljski management in tribotehnologijo. Naši kupci oziroma poslovni partnerji prihajajo tako iz Slovenije kot iz tujine. Absurdno se nam zdi, da moramo za...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |