Komentarji in pobude

Pavšalni obračun
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Priporočam pavšalni obračun kot ga poznajo v Avstriji, saj bi s takšnim načinom podjetnike razbremenili.
Pavšalna letna turistična taksa
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MNZ
Pozdravljeni. Kot lastnica stanovanja v Portorožu sem do dneva, ko sem se za stalno preselila  in prijavila na naslovu v Občini Piran na podlagi občinskega odloka plačevala pavšalno letno turistično takso. Z dnem, ko sem prijavila stalno...
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni! Z zapisom bi želeli opozoriti na težave pri urejanju ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer ni predvidena opremljenost z javno kanalizacijo, torej za individualna gospodinjstva. Na...
Preplačilo dohodnine
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Predlagam, da če preplačilo dohodnine ne presega stroškov nakazovanja, se v tem primeru ne nakazuje na račun davčnega zavezanca oziroma obratno.
Potni stroški zunanjega sodelavca
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Na projektu imam zunanjega sodelavca, ki bo imel zelo veliko potnih stroškov (ki bodo evidentirani do potankosti). Podjemna pogodba, ki jo bomo sklenili, narekuje obrutenje potnih stroškov. To mi zelo zmanjšuje projektna sredstva, ki so že tako...
Statistični vprašalniki SURS
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: SURS
Spoštovani. Smo malo podjetje, vseh skupaj nas je zaposlenih 28. Naša dejavnost zajema okoljski management in tribotehnologijo. Naši kupci oziroma poslovni partnerji prihajajo tako iz Slovenije kot iz tujine. Absurdno se nam zdi, da moramo za...
Ločena oddaja ponudb pri javnem naročanju
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Predlagam, da se v zakonodajo na področju javnega naročanja umesti določba, da družbe, ki veljajo skladno z ZGD za povezane družbe, v postopkih oddaje ponudb kot odgovora na javna naročila, ne smejo oddajati ponudb ločeno, saj...
Oddaja vloga preko KGZ
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Smo majhna kmetija (cca 3 ha), ki brez Kmetijsko gozdarskega zavoda sploh ne moremo delati, seveda pa obvezno plačujemo tudi zbornični prispevek. Za vse vloge, če želimo kandidirati na občinskih in državnih razpisih, oddajanje vlog za...
DURS zahteval nakazilo 0,01€
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
OPOMBA Ministrstva za javno upravo Preko spletnega Portala PoslovniSOS smo prejeli le priponko poslovnega subjekta, katere vsebino kratko povzemamo: Poslovni subjekt je prejel OPOMIN DURS, ki ga je ta izdal na podlagi tretje točke 1. odstavka...
Odločba tržne inšpekcije
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
Kot nepremičninska agencija posredujem pri prodaji nepremičnin. Posredniško pogodbo imam pripravljeno tako, da v primeru, da se stranka premisli pri dolgotrajni aktivnosti z njo, plača tudi stroške posredovanja. V konkretnem primeru sem ji...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |