Komentarji in pobude

Problem Zakona o davčnem potrjevanju računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Glavni problem Zakona o davčnem potrjevanju računov je definicija "plačila z gotovino", ki v ta pojem zajame tudi celotno elektronsko poslovanje z uporabo zunanjih storitev (PayPal, ...). Le te pa se ne bi smele enačiti s...
Izdajanje odločb ZPIZ z veljavnostjo za nazaj
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Zaposleno imamo delavko na delovnem mestu čistilke, kateri je bila z odločbo ZPIZ ugotovljena invalidnost III. kategorije in nam kot delodajalcu naložena dolžnost, da ji zagotovimo delo na drugem delovnem mestu, s polnim delovnim...
Poročanje o državnih pomočeh zaradi zaposlenih invalidov
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani. Po novem je uvedeno obvezno mesečno poročanje o državnih pomočeh, ki jih prejmejo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov. Poročati morajo tudi samozaposleni (s.p.) invalidi, ki ne zaposlujejo drugih oseb. Ker zanje velja načelo...
HACCP
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MKGP, MZ
Pozdravljeni. Zadnje čase državne institucije pogosto poudarjajo, kako varna je prehrana v Sloveniji. To me vznejevolji, ker vem s koliko (nesmiselnimi) predpisi na tem področju se morajo ukvarjati tudi najmanjši ponudniki prehrane. Ne razumem...
Vpliv širine varstvenega priobalnega pasu na predvideno gradnjo
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: ARSO, MOP
Podjetje Lotrič Meroslovje želi delati in razvijati svoje poslanstvo v prostorih in na lokaciji kjer že sedaj deluje, pa ne v smislu da bi bili vezani na kakšen drug način, ampak predvsem zaradi tehnologije. Namreč laboratoriji, vezani na...
prometno ogledalo
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MzI
Spoštovani, Ministrstvo za infrastrukturo smo prosili za dovoljenje za postavitev prometnega ogledala na državni cesti R1-225, ker preglednost pri izvozu iz parkirišča podjetja na glavno cesto ovira zaščitna ograja privatne hiše. Zahtevajo,...
Sprememba ali dopolnitev dejavnosti oziroma sprememba vpisov v sodni register.
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
Pozdravljeni. Pravna oseba, ki spremeni Temeljni akt v katerem spremeni dejavnosti mora spremembo sporočiti sodnemu registru na predpisanih obrazcih SPR - list 1-4. Pravna oseba, ki spremeni glavno dejavnost ali druge pomembne podatke -...
Podaljšanje veljavosti opreme za prvo pomoč
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MZ, MzI
Predlagam, da se podaljša veljavnost opreme za prvo pomoč v avtu z dosedanjih 5 let na 10 let. Obenem pa še dodati obveznost, da neveljavno opremo proizvajalec sprejme nazaj in jo reciklira.
Inšpekcijska prijava
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MJU, MzI
Določeni tipi vozil imajo vgrajeno komponento, ki v uporabi lahko privede do nesreče z usodnimi posledicami. Nemški proizvajalci so zaradi tega vpoklicali več sto tisoč vozil, mnoge tudi v Sloveniji. Znani francoski proizvajalec pa je te...
Tarifa za obračun oskrbe z vodo
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Z občinskim Odlokom o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo, ki ga je občina Krško uveljavila z dnem 18.2.2000, je cena vode za gospodarski subjekt poskočila od cca 10 €/m3 na 30 €/m3. Argumentacija takratne uvedbe...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |