Komentarji in pobude

Pavšalna obdavčitev
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Včasih so kmetje plačevali desetino in zadeva je bila jasna. Danes s.p.-ji večinoma tisti, ki niso pripojeni k kašnim državnim jaslim, nimajo takoj nekega zaslužka, morajo pa takoj plačevati prispevke, ki nanesejo 50% ali...
Izvajanje 78a. člena ZZVZZ
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani. Predlog se nanaša na izvajanje 78a. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki govori o tem, da se določenim kategorijam zavarovanih oseb zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če nimajo...
Plačilni promet
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
  Za boljšo zakonodajno in poslovno prakso bi morala država ukrepati tudi zaradi neplačil naročnikov. Če se pravdanja vlečejo v nekaj let, izvajalec storitev potone zaradi neplačanih računov. Tudi davki od dobička se ne bi smeli...
Ovire v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
V nadaljevanju je opisan postopek oviranja pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorja, kjer s strani Občine Krško pooblaščen soglasodajalec (Kostak d.d.) na vse načine zavlačuje postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, z namenom...
Trošarina in oproščeni trošarinski uporabnik
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
Zaradi pomanjkljivosti v zakonodaji o trošarinah oziroma izjemne togosti pri njenem izvajanju je resno ogroženo eno do podjetij, ki dolga desetletja vestno posluje. Primer, ki je v neposredni pristojnosti MF, ima tudi širši značaj zaradi...
Prometna ureditev na cestah rezerviranih za motorna vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Stop birokraciji – za izboljšanje predpisov Spoštovani. Z uveljavitvijo t.i. četvorčka smo v letu 2011 dobili štiri nove področne zakone, ki urejajo voznike, vozila, ceste in prometna pravila. Četvorček je nadomestil menda zastarela in...
Prijava in odjava delavcev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Pozdravljeni. Imamo pripombo nad absurdnim predpisom v zvezi s prijavo in odjavo delavcev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Dejanski primer: Dne 26.5.2015 smo s kandidatom podpisali pogodbo o zaposlitvi z začetkom dela od...
Vstop v sistem normirancev
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Kot podjetnik bi želel izpostaviti problematiko vstopa v sistem pavšalne obdavčitve oziroma normirancev, saj FURS zahteva posebno prijavo v roku 8 dni in ne upošteva prijavo na točki VEM ob registraciji s.p-ja. Vstop v sistem normirancev po...
Dopust
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 4. točka 162. člena ZDR-1 Delavec, ki celo leto ni bil niti ene ure na delovnem mestu, pač pa v celoti v bolniškem staležu, je upravičen do celega dopusta iz leta, ko ni nič delal, še celo naslednje leto. Dopust se laično...
Dopolnitev določb glede zaščitenih kategorij delavcev
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 8. točka 148. člena ZDR-1 Predlagamo dopolnitev določb glede zaščitenih kategorij delavcev v povezavi z (začasno) neenakomerno prerazporejenim delovnim časom in nadurnim delom (146. člen ZDR-1), če se to delo opravlja na...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |