Komentarji in pobude

prostorski akti - neskladje
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
Spoštovani, na območju Starega mestnega jedra Krško so bile z ureditvijo HE Krško izvedene tudi ureditve za zaščito pred poplavami. Pred meseci je bil uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje za omenjene izvedene...
Ne/potrebnost pridobitve okoljevarstvenega soglasja oziroma izvedbe postopka vpliva nameravanega posega na okolje za premično napravo
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
Spoštovani,sprašujemo se o upravičenosti, ustreznosti oziroma smiselnosti izvajanja postopka Presoje vplivov na okolje, ki veljajo za posege v prostor oziroma okolje, za obratovanje mobilne naprave za mletje lesnih sekancev. V premični napravi...
Dovoljenje za posest orožja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Pred kratkim sem dal ukiniti orožni list, ki je že sam po sebi prevelik in predrag. Ker sem obdržal nekaj kosov orožja sem si pridobil dovoljenje za posest ter plačal 40 EUR za dokument "dovoljenje za posest", ki ga praktično...
Dve ločeni nakazili (plača in malica) na bančni račun delavca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
Delavec mora na svoj bančni račun prejeti dve (2) nakazili - eno za neto plačo in drugo za malico in prevoz, čeprav je na izplačilni listi jasno razmejeno koliko je neto plača in koliko znašajo materialni stroški. Tako delodajalec s samo 20...
Dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Predlagamo dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1. Delodajalec trenutno nima pravne podlage za lastno izvajanje nadzora bolniškega staleža z namenom odkrivanja zlorab...
Sprememba oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Predlagamo spremembo oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami. Tudi, če podjetje ne pogojuje neke ekskluzive ali konkurenčne klavzule s.p.-ju (edinemu zaposlenemu), s katerim ima sklenjeno...
Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MGRT, MOP
Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...
Oblika vloge
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU, MK, MOP
Spoštovani,za investitorja pridobivamo projektne pogoje, med drugimi tudi pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije na Območni enoti Maribor (v nadaljevanju Zavod). Od novembra 2014 do danes smo vložili 23 elektronskih vlog...
Večkratno poročanje istovrstnih podatkov različnim organom
Pristojni organi: MDDSZ, MF, SURS
Pozdravljeni. AAG je v letu 2014 imel zaposlenega delavca preko javnih del. Za njega smo redno vsak mesec posredovali podatke o bruto plači in plačanih prispevkih na FURS, ter poslali še zaključno poročilo. Poleg podatkov na FURS smo morali...
Potrebna soglasja sosedov za razdelitev lastne parcele
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
V postopku gradnje Poslovnega centra Gonzaga smo naleteli na banalno težavo, ki nam je za pol leta odmaknila gradnjo. Lastno parcelo smo želeli razdeliti na več parcel. Mejnike smo morali postaviti tudi na parcelno mejo, ki ima več lastnikov...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |