Komentarji in pobude

Trošarina in oproščeni trošarinski uporabnik
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
Zaradi pomanjkljivosti v zakonodaji o trošarinah oziroma izjemne togosti pri njenem izvajanju je resno ogroženo eno do podjetij, ki dolga desetletja vestno posluje. Primer, ki je v neposredni pristojnosti MF, ima tudi širši značaj zaradi...
Prometna ureditev na cestah rezerviranih za motorna vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Stop birokraciji – za izboljšanje predpisov Spoštovani. Z uveljavitvijo t.i. četvorčka smo v letu 2011 dobili štiri nove področne zakone, ki urejajo voznike, vozila, ceste in prometna pravila. Četvorček je nadomestil menda zastarela in...
Prijava in odjava delavcev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Pozdravljeni. Imamo pripombo nad absurdnim predpisom v zvezi s prijavo in odjavo delavcev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Dejanski primer: Dne 26.5.2015 smo s kandidatom podpisali pogodbo o zaposlitvi z začetkom dela od...
Vstop v sistem normirancev
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Kot podjetnik bi želel izpostaviti problematiko vstopa v sistem pavšalne obdavčitve oziroma normirancev, saj FURS zahteva posebno prijavo v roku 8 dni in ne upošteva prijavo na točki VEM ob registraciji s.p-ja. Vstop v sistem normirancev po...
Dopust
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 4. točka 162. člena ZDR-1 Delavec, ki celo leto ni bil niti ene ure na delovnem mestu, pač pa v celoti v bolniškem staležu, je upravičen do celega dopusta iz leta, ko ni nič delal, še celo naslednje leto. Dopust se laično...
Dopolnitev določb glede zaščitenih kategorij delavcev
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 8. točka 148. člena ZDR-1 Predlagamo dopolnitev določb glede zaščitenih kategorij delavcev v povezavi z (začasno) neenakomerno prerazporejenim delovnim časom in nadurnim delom (146. člen ZDR-1), če se to delo opravlja na...
Dopolnitev 110. člena ZDR-1 (izredno prenehanje DR)
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Nezmožnost za delo oz. prepoved dela na osnovi obdobnega zdravniškega pregleda pri pooblaščenem zdravniku medicine dela ni pravna podlaga za prenehanje delovnega razmerja. Delavec ne sme opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi,...
Preobsežna administracija v zvezi z APZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Ocenjujemo, da imamo preveč administracije v zvezi s koriščenjem ukrepov APZ – npr. javna povabila za usposabljanje na delovnem mestu, delovnih preizkusov. Ročno vodenje prisotnosti in potrjevanje tega s podpisovanjem za vsak...
Dopolnitev 26. člena ZDR-1
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 26. člen ZDR-1 Predlagamo dopolnitev določbe o izjemah sklenitve pogodbe o zaposlitvi brez objave, če delodajalec med prejetimi prošnjami oz. ponudbami za zaposlitev, ki dnevno prihajajo, najde ustreznega kandidata. Obvezna...
Sprememba 54. člena ZDR-1
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagamo dopolnitev 54. člena ZDR-1, da bi bil razlog sklenitve pogodbe za določen čas ali aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi za določen čas tudi koriščenje preostalih (že oddelanih) ur v dobro oz. na prošnjo delavca...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |