Komentarji in pobude

Davek na motrona vozila
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Iz tujine sem kupil osebno vozilo - kombi za prevoz družine. Potrebno je vložiti in čakati kar 1 mesec na odločbo za DMV. Ker imam več kot 3 otroke pa sem do plačila oproščen. Zakaj moram sedaj čakati 1 mesec z...
Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani. Prosim za povratno informacijo, če sistem resnično tako deluje. Danes sem doživel nekaj neverjetnega za 21. stoletje. Ker bi rad odprl popoldanski s.p., sem na FURSu moral pridobiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih za...
Promet s kmetijskimi zemljišči - objava nakupa na UE
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Zakaj je potrebno objaviti ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča na upravni enoti, če kot kupec kupujem zemljišče velikosti 1358 m2 na kateri stoji stanovanjska hiša s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem? Celotno zemljišče je...
Razdružilne pogodbe - dolgotrajno čakanje na dodelitev e-vloge pristojnemu sodišču in reševanje zadev
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MP
V letu 2014 smo lastniki objekta na Celovški v Ljubljani soglasno uredili razdružilno pogodbo. Notarska pisarna je pod opravilno številko DN št. 171892/2014 v avgustu 2014 elektronsko vložila in trenutno še vedno čaka na dodelitev sodišču....
Prepoved prodaje vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Včeraj sem iz prometa odjavil svoje staro vozilo, ki je bilo prvič registrirano v letu 2011. Takrat sem uveljavljal vračilo davka na motorna vozila (trije otroci). Pri tem so mi v evidenco registracije motornega vozila vnesli...
Problematika prekomernega administriranja pri pobiranju in davčnemu obračunu najemnin za oddajanje skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU
Glavna dejavnost podjetja SPL d.d. je upravljanje večstanovanjskih stavb. Naša pobuda gre morda na prvi pogled bolj v smeri sistemske ureditve področja našega poslovnega delovanja, dejansko pa je glavni namen poenostavitev delovanja in...
Izvršba na podlagi verodostojne listine
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Spoštovani. Izvršba na podlagi verodostojne listine (tudi e-izvršba) je sicer odlična zadeva, s katero pa imamo dokaj slabe izkušnje v smislu učinkovitega zaključka. S tem mislim predvsem na izkušnjo, da se je večina vlog bodisi končala s...
Sodniški stroški za vložitev izvržbe
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Potrebno bi bilo določiti po katerem kriteriju sodišča zaračunavajo sodniške stroške za vložitev izvršbe in za ugovor na izvršbo. Očitno se dela po sistemu čim več tem bolje, kar pa ni nujno v skaldu z logiko. Na vas...
Poročanje v okviru osebnega dopolnilnega dela
Pristojni organi: MDDSZ, MF
Pozdravljeni, moja pobuda se navezuje na OSEBNO DOPOLNILNO DELO. Zakaj je potrebno oddajati FURSu dvojno poročilo? 1. vsak mesec - akontacija dohodnine, 2. vsakih 6 mesecev - poročilo o dohodkih. Zadostovalo bi samo eno poročilo in to vsakih...
Nekorektna obravnava strank Centra za podpore pri Borzenu
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. V sredo, 24.6.2015, je bila na seji Vlade RS v skladu s smernicami Evropske komisije sprejeta nova Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |