Komentarji in pobude

Načrt varnosti
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MOP
Izvajamo gradbena dela v Sloveniji že vrsto let. Sam kot delodajalec svoje dolžnosti glede varnosti pri delu izpolnjujem, saj delavci redno hodijo na obdobne zdravstvene preglede in usposabljanja za varno delo. Na nasprotni strani pa niti eden...
Predlog spremembe ZIZ
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Imamo kar nekaj neplačnikov/goljufov, ki pa se jim v tem sistemu prav nič ne zgodi. Sistem je popolnoma neučinkovit in nalaga stroške samo upniku. Ob temu, da do rešitve zadeve ne pride, se tudi iz državne strani težave upnikov...
Vozniški izpit A kategorije
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! Pri pregledu objav v Uradnem listu RS ugotavljamo, da bo v določenih krajih dodatno omogočeno opravljanje vozniškega izpita za kategorije A2 in A. Ugotavljamo, da je Koroška regija s sedežem Izpitnega centra v Slovenj Gradcu...
M1,M2,M4 obrazci
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Birokratsko in zato tudi skrajno zamudno se mi zdi, da moramo vsakega delavca, ki ga potrebujemo za en dan prijaviti v zavarovanje in ga nato odjaviti (skladno z ZZasV-1).  
"Tudi SUP je potrebno registrirati"
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU
V časniku Finance z dne 4.8.2015 je bil objavljen prispevek z naslovom"Narobe svet, tudi sup je treba registrirati!", v katerem pišejo o ovirah (ki jih imajo turistična društva, itd.) pri oddajanju plovil. Obvezna je namreč tudi registracija...
Sprememba Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Predlagam, da se spremeni Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, in sicer brez omejitve glede lastno pridelane hrane in hrane, kupljene na drugih kmetijah, za kmetije, ki nudijo samo zajtrk oz. se geografsko določi, kje to...
Lastništvo motornega vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. Osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do danes,...
Zamenjava posode za smeti - spremembe števila v gospodinjstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Vsi koncesionarji in podjetja, ki izvajajo javna pooblastila bi naj imela dostop do javnih zbirk podatkov za opravljanje svojih nalog ne pa, da me v javnem podjetju http://www.snaga-mb.si/, za menjavo posode za smeti pošiljajo po...
Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih - 2. del vprašanja
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani, pred dnevi sem vam poslal vprašanje glede izdaje potrdila o plačanih davkih za fizične osebe in prejel neverjetno birokratski odgovor. Prosim vas, da mi odgovorite na naslednja vprašanja, ki izhajajo iz vašega odgovora: 1. Na...
odločba ZPIZa za nazaj - roki
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZPIZ, ZZZS
Imamo zaposlenega delavca, ki je od novembra 2013 v bolniškem stažu. Dne, 20.2.2015 je bila na ZPIZ dostavljena popolna delovna in medicinska dokumentacija. Senat Invalidske komisije I.stopnje je zasedal 1.4.2015. Dne 20.7.2015 je izdana odločba...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |