Komentarji in pobude

Prepoved prodaje vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Včeraj sem iz prometa odjavil svoje staro vozilo, ki je bilo prvič registrirano v letu 2011. Takrat sem uveljavljal vračilo davka na motorna vozila (trije otroci). Pri tem so mi v evidenco registracije motornega vozila vnesli...
Problematika prekomernega administriranja pri pobiranju in davčnemu obračunu najemnin za oddajanje skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU
Glavna dejavnost podjetja SPL d.d. je upravljanje večstanovanjskih stavb. Naša pobuda gre morda na prvi pogled bolj v smeri sistemske ureditve področja našega poslovnega delovanja, dejansko pa je glavni namen poenostavitev delovanja in...
Izvršba na podlagi verodostojne listine
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Spoštovani. Izvršba na podlagi verodostojne listine (tudi e-izvršba) je sicer odlična zadeva, s katero pa imamo dokaj slabe izkušnje v smislu učinkovitega zaključka. S tem mislim predvsem na izkušnjo, da se je večina vlog bodisi končala s...
Sodniški stroški za vložitev izvržbe
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Potrebno bi bilo določiti po katerem kriteriju sodišča zaračunavajo sodniške stroške za vložitev izvršbe in za ugovor na izvršbo. Očitno se dela po sistemu čim več tem bolje, kar pa ni nujno v skaldu z logiko. Na vas...
Poročanje v okviru osebnega dopolnilnega dela
Pristojni organi: MDDSZ, MF
Pozdravljeni, moja pobuda se navezuje na OSEBNO DOPOLNILNO DELO. Zakaj je potrebno oddajati FURSu dvojno poročilo? 1. vsak mesec - akontacija dohodnine, 2. vsakih 6 mesecev - poročilo o dohodkih. Zadostovalo bi samo eno poročilo in to vsakih...
Nekorektna obravnava strank Centra za podpore pri Borzenu
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. V sredo, 24.6.2015, je bila na seji Vlade RS v skladu s smernicami Evropske komisije sprejeta nova Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z...
prostorski akti - neskladje
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
Spoštovani, na območju Starega mestnega jedra Krško so bile z ureditvijo HE Krško izvedene tudi ureditve za zaščito pred poplavami. Pred meseci je bil uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje za omenjene izvedene...
Ne/potrebnost pridobitve okoljevarstvenega soglasja oziroma izvedbe postopka vpliva nameravanega posega na okolje za premično napravo
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MOP
Spoštovani,sprašujemo se o upravičenosti, ustreznosti oziroma smiselnosti izvajanja postopka Presoje vplivov na okolje, ki veljajo za posege v prostor oziroma okolje, za obratovanje mobilne naprave za mletje lesnih sekancev. V premični napravi...
Dovoljenje za posest orožja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Pred kratkim sem dal ukiniti orožni list, ki je že sam po sebi prevelik in predrag. Ker sem obdržal nekaj kosov orožja sem si pridobil dovoljenje za posest ter plačal 40 EUR za dokument "dovoljenje za posest", ki ga praktično...
Dve ločeni nakazili (plača in malica) na bančni račun delavca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF
Delavec mora na svoj bančni račun prejeti dve (2) nakazili - eno za neto plačo in drugo za malico in prevoz, čeprav je na izplačilni listi jasno razmejeno koliko je neto plača in koliko znašajo materialni stroški. Tako delodajalec s samo 20...
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |