Komentarji in pobude

Obrazci za štipendije in izredne socialne pomoči
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Obrazci so izdelani vsi po istem kopitu. Vsakič je potrebno izpolniti podatke za bivanje, številko EMŠO, davčno in številko bančnega računa. Nekateri, ki te vloge pogosto izpolnjujemo, moramo tako vsakič vnašati podatke, ki...
Tetoviranje
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS, MZ
Pri nas mora imeti nekdo, ki želi tetovirati, narejeno kozmetično šolo. To je nemogoče. Na kozmetični šoli ne učijo popolnoma nič kar ima veze z tetoviranjem. Vsak, ki bi se pa tetoviral se tako pozanima o večih tetovatorjih in njihovem...
Javna objava podatkov in javnih registrov in evidenc
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da so vsi podatki iz poslovnih registrov in objav dostopni brezplačno tudi za nadaljno uporabo. 1. Poslovni register Slovenije 2. Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti 3. Transakcijski računi poslovnih...
Odziv na predlog spremembe zakona, ki uvaja možnost plačila 1/3 kazni za prometni prekršek
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da če višine kazni za prometne prekrške ni mogoče prilagoditi plačilni sposobnosti kršitelja (kot je to urejeno v nekaterih državah EU), naj se višina kazni prilagodi ceni osebnega avtomobila. Obrazložitev je enostavna: reveži...
Plačilo davka v primeru nakupa zemljišča
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Pri nakupu zemljišča moramo podpisano pogodbo oddat na FURS, kjer nam v mesecu ali več določijo plačilo davka, ki ga (ponavadi) plača prodajalec. V mojem primeru prodajalec ni hotel plačati davka (vpisano v pogodbi, da ga...
Pogoji za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani, pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca pri Zavodu za zaposlovanje - obrazec TUJ-1 je obvezno dokazilo pod točko 10 izjava, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev dobiček v višini najmanj dveh...
Način plačila DDV
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zavezanci za plačilo DDV sami odločamo o načinu plačila DDV. Ker nekateri majhni zavezanci za plačilo DDV svoje storitve obračunavamo mesečno, je enostavneje, da tudi DDV plačujemo mesečno, ker se v treh mesecih lahko zgodi, da zavezanec...
Manjkajoči podatki na pozivih za plačilo sodne takse
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Praktično na vseh pozivih, kakor tudi na opominih pred izvršbo, organi nikoli ne navedejo podatkov o sledljivosti do originalne listine. Zaradi obsežnosti našega podjetja, je iz prejetih listin tako nemogoče dopise enostavno...
Uskladitev - preživnina
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Obveščanje o uskladitvi preživnine, ki jo prejme oseba, ki preživnino plačuje in oseba, ki jo prejema, v primeru, da je uskalditev 0,00 EUR je nesmiselno in je zgolj dodatno delo za javne uslužbence in zapravljanje javnih...
Problemi, ki nam jih povzroča FURS
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF, MOP, MZ
Dejavnost opravljam na področju projektiranja v gradbeništvu. Plačilo za opravljeno delo je največkrat vezano na pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja za objekt, kar pomeni, da moramo na svoj zasluženi denar čakati največkrat tudi...
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |