Komentarji in pobude

"Tudi SUP je potrebno registrirati"
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU
V časniku Finance z dne 4.8.2015 je bil objavljen prispevek z naslovom"Narobe svet, tudi sup je treba registrirati!", v katerem pišejo o ovirah (ki jih imajo turistična društva, itd.) pri oddajanju plovil. Obvezna je namreč tudi registracija...
Sprememba Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Predlagam, da se spremeni Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, in sicer brez omejitve glede lastno pridelane hrane in hrane, kupljene na drugih kmetijah, za kmetije, ki nudijo samo zajtrk oz. se geografsko določi, kje to...
Lastništvo motornega vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. Osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do danes,...
Zamenjava posode za smeti - spremembe števila v gospodinjstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Vsi koncesionarji in podjetja, ki izvajajo javna pooblastila bi naj imela dostop do javnih zbirk podatkov za opravljanje svojih nalog ne pa, da me v javnem podjetju http://www.snaga-mb.si/, za menjavo posode za smeti pošiljajo po...
Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih - 2. del vprašanja
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani, pred dnevi sem vam poslal vprašanje glede izdaje potrdila o plačanih davkih za fizične osebe in prejel neverjetno birokratski odgovor. Prosim vas, da mi odgovorite na naslednja vprašanja, ki izhajajo iz vašega odgovora: 1. Na...
odločba ZPIZa za nazaj - roki
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MZ, ZPIZ, ZZZS
Imamo zaposlenega delavca, ki je od novembra 2013 v bolniškem stažu. Dne, 20.2.2015 je bila na ZPIZ dostavljena popolna delovna in medicinska dokumentacija. Senat Invalidske komisije I.stopnje je zasedal 1.4.2015. Dne 20.7.2015 je izdana odločba...
Davek na motrona vozila
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MJU
Pozdravljeni. Iz tujine sem kupil osebno vozilo - kombi za prevoz družine. Potrebno je vložiti in čakati kar 1 mesec na odločbo za DMV. Ker imam več kot 3 otroke pa sem do plačila oproščen. Zakaj moram sedaj čakati 1 mesec z...
Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani. Prosim za povratno informacijo, če sistem resnično tako deluje. Danes sem doživel nekaj neverjetnega za 21. stoletje. Ker bi rad odprl popoldanski s.p., sem na FURSu moral pridobiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih za...
Promet s kmetijskimi zemljišči - objava nakupa na UE
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Zakaj je potrebno objaviti ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča na upravni enoti, če kot kupec kupujem zemljišče velikosti 1358 m2 na kateri stoji stanovanjska hiša s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem? Celotno zemljišče je...
Razdružilne pogodbe - dolgotrajno čakanje na dodelitev e-vloge pristojnemu sodišču in reševanje zadev
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MP
V letu 2014 smo lastniki objekta na Celovški v Ljubljani soglasno uredili razdružilno pogodbo. Notarska pisarna je pod opravilno številko DN št. 171892/2014 v avgustu 2014 elektronsko vložila in trenutno še vedno čaka na dodelitev sodišču....
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |