Komentarji in pobude

Plačilo davka v primeru nakupa zemljišča
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Pri nakupu zemljišča moramo podpisano pogodbo oddat na FURS, kjer nam v mesecu ali več določijo plačilo davka, ki ga (ponavadi) plača prodajalec. V mojem primeru prodajalec ni hotel plačati davka (vpisano v pogodbi, da ga...
Pogoji za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani, pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca pri Zavodu za zaposlovanje - obrazec TUJ-1 je obvezno dokazilo pod točko 10 izjava, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev dobiček v višini najmanj dveh...
Način plačila DDV
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Zavezanci za plačilo DDV sami odločamo o načinu plačila DDV. Ker nekateri majhni zavezanci za plačilo DDV svoje storitve obračunavamo mesečno, je enostavneje, da tudi DDV plačujemo mesečno, ker se v treh mesecih lahko zgodi, da zavezanec...
Manjkajoči podatki na pozivih za plačilo sodne takse
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Praktično na vseh pozivih, kakor tudi na opominih pred izvršbo, organi nikoli ne navedejo podatkov o sledljivosti do originalne listine. Zaradi obsežnosti našega podjetja, je iz prejetih listin tako nemogoče dopise enostavno...
Uskladitev - preživnina
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Obveščanje o uskladitvi preživnine, ki jo prejme oseba, ki preživnino plačuje in oseba, ki jo prejema, v primeru, da je uskalditev 0,00 EUR je nesmiselno in je zgolj dodatno delo za javne uslužbence in zapravljanje javnih...
Problemi, ki nam jih povzroča FURS
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF, MOP, MZ
Dejavnost opravljam na področju projektiranja v gradbeništvu. Plačilo za opravljeno delo je največkrat vezano na pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja za objekt, kar pomeni, da moramo na svoj zasluženi denar čakati največkrat tudi...
Načrt varnosti
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, MOP
Izvajamo gradbena dela v Sloveniji že vrsto let. Sam kot delodajalec svoje dolžnosti glede varnosti pri delu izpolnjujem, saj delavci redno hodijo na obdobne zdravstvene preglede in usposabljanja za varno delo. Na nasprotni strani pa niti eden...
Predlog spremembe ZIZ
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Imamo kar nekaj neplačnikov/goljufov, ki pa se jim v tem sistemu prav nič ne zgodi. Sistem je popolnoma neučinkovit in nalaga stroške samo upniku. Ob temu, da do rešitve zadeve ne pride, se tudi iz državne strani težave upnikov...
Vozniški izpit A kategorije
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MzI
Spoštovani! Pri pregledu objav v Uradnem listu RS ugotavljamo, da bo v določenih krajih dodatno omogočeno opravljanje vozniškega izpita za kategorije A2 in A. Ugotavljamo, da je Koroška regija s sedežem Izpitnega centra v Slovenj Gradcu...
M1,M2,M4 obrazci
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MDDSZ, ZZZS
Birokratsko in zato tudi skrajno zamudno se mi zdi, da moramo vsakega delavca, ki ga potrebujemo za en dan prijaviti v zavarovanje in ga nato odjaviti (skladno z ZZasV-1).  
| | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |