Komentarji in pobude

Klasifikacija in uporaba termina zdravljenje v solnih sobah
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni. Podjetja z dejavnostjo solnih sob smo se znašli v težki situaciji. Naše podjetje je prijavilo drugo podjetje, ki se ukvarja z enako dejavnostjo, ker smo poleti na spletni strani in Facebook profilu objavili slikovni prikaz in...
Lastništvo merilnega mesta
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da se za gospodinjstva ukine institut "lastnika merilnega mesta" za električno energijo. Plačnik naj bo vsakokratni uporabnik stavbe oz. dela stavbe, če pa elektrika ni plačana, pa najprej opomin, nato pa odklop.  Po uveljavitvi tega...
Elektronsko poslovanje državne uprave (edavki, euprava)
Pristojni organi: MF, MJU
Spoštovani, ob vzpostavljenem sistemu elektronskega poslovanja državne uprave (e-uprava in edavki) bi bilo smotrno, da državna uprava te sisteme tudi začne uporabljati. Povsem nelogično in neživljenjsko je, da reševanje vloge državnemu...
Dohodnina in vzdrževani družinski člani
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se spremeni člen pri dohodnini, ki ne dovoljuje uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana tistemu davčnemu zavezancu, ki v letu nima zadostne višine dohodkov, npr. neizplačane plače.
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da ministrstvo za delo čimprej sprejme izvedbeni predpis za izvajanje novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, da se bo lahko začel izvajati ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika.
Homologacijski karton vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Zakaj potrebujemo homologacijski kartonček v papirnati obliki (vožnja, registracija...), če pa je homologacija vezana na VIN motornega vozila za katerega je izdano prometno dovoljenje oz. pred registracijo preverljivo ali je vozilo...
Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...
Pridobivanje davčne številke
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani, ukvarjam se z dejavnostjo, pri kateri tujim subjektom pomagam ustanoviti družbe v Sloveniji; ti subjekti za vpis v sodni register potrebujejo davčno številko. Pri tem pa je neverjetno zbirokratiziran aparat FURS povsem...
Dolgotrajni odpustek plačil ob osebnem stečaju fizičnih oseb
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MOP, MP
V zadnjem času je vedno bolj pereča problematika, kaj lahko naredi upnik v primeru izvršilnega postopka nad fizično osebo kot dolžnikom, v kolikor se nad njim prične postopek osebnega stečaja, zlasti, če terjatve upnika še niso poravnane....
Izpolnjevanje vlog in obrazcev pri visokošolskem zavodu
Kategorija: Visoko šolstvo
Pristojni organi: FRI, MIZS
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je vsakokrat ob vpisu potrebno izplolnjevati, tiskati in pošiljati obrazce, ki bi jih lahko oddali prek spletne aplikacije. V spletni aplikaciji smo namreč vpisani z digitalnim...
| | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |