Komentarji in pobude

Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da ministrstvo za delo čimprej sprejme izvedbeni predpis za izvajanje novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, da se bo lahko začel izvajati ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika.
Homologacijski karton vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Zakaj potrebujemo homologacijski kartonček v papirnati obliki (vožnja, registracija...), če pa je homologacija vezana na VIN motornega vozila za katerega je izdano prometno dovoljenje oz. pred registracijo preverljivo ali je vozilo...
Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...
Pridobivanje davčne številke
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani, ukvarjam se z dejavnostjo, pri kateri tujim subjektom pomagam ustanoviti družbe v Sloveniji; ti subjekti za vpis v sodni register potrebujejo davčno številko. Pri tem pa je neverjetno zbirokratiziran aparat FURS povsem...
Dolgotrajni odpustek plačil ob osebnem stečaju fizičnih oseb
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MOP, MP
V zadnjem času je vedno bolj pereča problematika, kaj lahko naredi upnik v primeru izvršilnega postopka nad fizično osebo kot dolžnikom, v kolikor se nad njim prične postopek osebnega stečaja, zlasti, če terjatve upnika še niso poravnane....
Izpolnjevanje vlog in obrazcev pri visokošolskem zavodu
Kategorija: Visoko šolstvo
Pristojni organi: FRI, MIZS
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je vsakokrat ob vpisu potrebno izplolnjevati, tiskati in pošiljati obrazce, ki bi jih lahko oddali prek spletne aplikacije. V spletni aplikaciji smo namreč vpisani z digitalnim...
Obrazci za štipendije in izredne socialne pomoči
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Obrazci so izdelani vsi po istem kopitu. Vsakič je potrebno izpolniti podatke za bivanje, številko EMŠO, davčno in številko bančnega računa. Nekateri, ki te vloge pogosto izpolnjujemo, moramo tako vsakič vnašati podatke, ki...
Tetoviranje
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS, MZ
Pri nas mora imeti nekdo, ki želi tetovirati, narejeno kozmetično šolo. To je nemogoče. Na kozmetični šoli ne učijo popolnoma nič kar ima veze z tetoviranjem. Vsak, ki bi se pa tetoviral se tako pozanima o večih tetovatorjih in njihovem...
Javna objava podatkov in javnih registrov in evidenc
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da so vsi podatki iz poslovnih registrov in objav dostopni brezplačno tudi za nadaljno uporabo. 1. Poslovni register Slovenije 2. Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti 3. Transakcijski računi poslovnih...
Odziv na predlog spremembe zakona, ki uvaja možnost plačila 1/3 kazni za prometni prekršek
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da če višine kazni za prometne prekrške ni mogoče prilagoditi plačilni sposobnosti kršitelja (kot je to urejeno v nekaterih državah EU), naj se višina kazni prilagodi ceni osebnega avtomobila. Obrazložitev je enostavna: reveži...
| | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |