Komentarji in pobude

Predlog poenostavitve postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Predlagam poenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine. Če želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko...
Sporočanje odsotnosti na ZRSZ preko sodobnih telekomunikacijskih poti
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Kljub temu, da je pod rešenimi pobudami (http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/, XIII., delovno pravno področje) v dokumentu Real.ukrepi_DP_2013.doc za delovnopravno področje pod zap. štev. 1 - Sporočanje odsotnosti...
Elektronska komunikacija s ZRSZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Po elektronski pošti sem (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) obvestil osebno svetovalko, da sem namesto gmail pošte začel uporabljati nov elektronski naslov. Le-ta je od mene na nov elektronski naslov poslala zahtevo, da se...
Predlog za spremembo Zakona o orožju
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Predlagam spremembo Zakona o orožju. V orožnem listu se nahaja podatek o stalnem prebivališču. Ker Orožni list izkazuje (s sliko) pravico osebe NN s fotografijo do nošenja in/ali posesti orožja, naslov stalnega prebivališča...
Področje zasebnega varovanja
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Kot delodajalec smo zavezani za številne evidence in poročanja. Zakon za zasebno varovanje ZZasv-1 nam v 84. členu, 2. odstavek nalaga, da moramo upravljavcu evidenc (Inšpektorat RS za notranje zadeve) v osmih dneh sporočiti...
Oprostitev plačila letne dajatve za vozila namenjena prevozu invalidov
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani, vsako leto oddajamo novo vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. V našem primeru gre za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Odločbo o višjem dodatku za nego otroka imamo veljavno do...
Izdaja nultih računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MZ
Na vas se obračam v zvezi z izdajo nultih računov v zdravstvu. Kot zdravnik vidim težavo v tem, da izdani račun na noben način ne more ustrezati dejanskemu stanju. Plačilo zdravstvenim ustanovam je v pavšalnem znesku (izplačevano večinoma...
Pridobivanje podatkov s strani Zemljiške knjige
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Pred časom sem postal lastnik nepremičnine, pogodbo smo sklenili pred notarjem, lastništvo se je vpisalo v ZK. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dobil stari lastnik, saj nisem bil informiran, da je potrebno v...
Vložitev vlog za pridobitev sredstev za invalidno osebo
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Zakaj moramo za sina ponovno vlagati vlogo za pridobitev sredstvev (pomoč in varstveni dodatek) na Center za socialno delo za sina, ki je invalid 1. kategorije? Vloge smo oddali novembra 2015, ki so bile odobrene in je prejel...
Povezljivost podatkov med občinami in GURS v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. Upravnike večstanovanjskih stavb vodijo večje občine. Občine napišejo naslov stavbe in upravnika v računalnik in izdajo odločbo. Na Geodetski upravi se tudi vodi upravnika stavbe, vendar na del stavbe (ko, številka stavbe,...
| | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |