Komentarji in pobude

Ponovna vključitev v sistem zavarovanja po vrnitvi iz tujine
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ, ZZZS
Pozdravljeni. Po petih letih življenja v tujini, natančneje v Veliki Britaniji, sem se vrnila nazaj v Slovenijo in se tu želela ponovno zavarovati. Na ZZZS so mi neštetokrat zatrdili, da se moram iz zdravstvenega zavarovanja v tujini najprej...
Pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev služnosti
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Za pridobitev gradbenega dovoljenja rabiš različne služnosti (za hojo, vožnjo z vsemi vozili, za elektriko, za vodovod...). V primeru, da so okrog tebe lastniške parcele in ne občinske, rabiš od soseda tudi služnostno pravico za elektriko in...
Poenostavitev e-vem pooblaščanja
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Podajam vam predlog za uvedbo enotnega pooblastila v smislu pooblastila pravne osebe ali podjetnika (tudi odvetnikov) drugi pravni osebi (računovodski servis), ki bo veljalo za vse dosedanje obrazce in vse nove obrazce, ki se oddajajo preko E-Vem...
Zavarovalnicam omogočiti dostop do fotografij iz prometne nesreče iz FIO evidence
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ, MZ
Spoštovani. Zaposlen sem v policiji kot policist - vodja izmene. Pri svojem delu se večkrat tedensko srečujem s poslovanjem z zavarovalnicami. Pri tem zavarovalnice zaradi reševanja odškodninskih zahtevkov od policijskih postaj želijo...
Zmanjšanje birokracije za večjo kvaliteto in učinkovitost v zdravstvu
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Spoštovani. Sem zdravnik specialist. V zadnjih letih opažam izrazit trend naraščanja administrativnih obveznosti, ki pa ne pripomorejo k večji kvaliteti storitev. Velika večina sodelavcev in tudi specialistov drugih strok ter ostalo...
Odprava napak pri pošiljanju Odmer NUSZ
Pristojni organi: MF, MOP
Ob prodaji stanovanja drugemu lastniku nastane dovolj dokumentov, da bi moralo biti avtomatsko urejeno prenehanje pošiljanja položnic prejšnjemu lastniku nepremičnine. Kot so mi obrazložili na FURS-u morajo to spremembo sporočiti na FURS...
Klasifikacija in uporaba termina zdravljenje v solnih sobah
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
Pozdravljeni. Podjetja z dejavnostjo solnih sob smo se znašli v težki situaciji. Naše podjetje je prijavilo drugo podjetje, ki se ukvarja z enako dejavnostjo, ker smo poleti na spletni strani in Facebook profilu objavili slikovni prikaz in...
Lastništvo merilnega mesta
Pristojni organi: MzI
Predlagam, da se za gospodinjstva ukine institut "lastnika merilnega mesta" za električno energijo. Plačnik naj bo vsakokratni uporabnik stavbe oz. dela stavbe, če pa elektrika ni plačana, pa najprej opomin, nato pa odklop.  Po uveljavitvi tega...
Elektronsko poslovanje državne uprave (edavki, euprava)
Pristojni organi: MF, MJU
Spoštovani, ob vzpostavljenem sistemu elektronskega poslovanja državne uprave (e-uprava in edavki) bi bilo smotrno, da državna uprava te sisteme tudi začne uporabljati. Povsem nelogično in neživljenjsko je, da reševanje vloge državnemu...
Dohodnina in vzdrževani družinski člani
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se spremeni člen pri dohodnini, ki ne dovoljuje uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana tistemu davčnemu zavezancu, ki v letu nima zadostne višine dohodkov, npr. neizplačane plače.
| | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |