Komentarji in pobude

Enotno dovoljenje za delo in prebivanje tujca
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Pred več kot tednom dni smo na UE Maribor oddali vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje za tujca, državljana R. Makedonije. Na Uradu za tujce UE Maribor so pregledali vso prejeto (zelo obsežno dokumentacijo in kot velevajo...
Ukinitev plačevanja letne objave na AJPESu
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se ukine plačevanje letne objave na AJPES za pravne osebe, ki nimajo odprtega niti TRR niti ne poslujejo. Tovrstnih stroškov namreč ni mogoče uveljaviti kot strošek podjetja, saj le to ne posluje. Možnost odpisa tako nastalega...
Izmenjava podatkov med organi
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani. Upravne enote naj pridobijo podatke o prihodkih Nosilcev dopolnilne dejavnosti na Finančni upravi Republike Slovenije. Dejansko so nosilci dopolnilne dejavnosti dolžni posredovati podatek, ki so ga posredovali na Finančno upravo...
Zakon o tujcih
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Pozdravljeni! Z novo migrantsko zakonodajo je bil definiran poenostavljen način zaposlovanja tujih državljanov, kar naj bi za nas uporabnike posledično pomenilo manj prilog, hitrejšo odzivnost in večjo preglednost. Žal uporabniki še vedno...
Vzpostavitev internetnih dražb na sodiščih
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Sodišča bi lahko poročila o nepremičninah, ki se prodajajo na javnih dražbah, priložila odredbi o prodaji oz. javnemu obvestilu o obravnavi zadeve na straneh sodstva. Ne pa, da je potrebno za vsako zadevo osebno v času uradnih...
Priglasitev javne prireditve
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlog za spremembo pogojev za pridobitev soglasja za javno prireditev na jezeru V primeru, da želiš organizirati prireditev (regato) na jezeru, moraš po veljavni zakonodaji pridobiti kar nekaj soglasij ter zagotoviti varovanje, nujno...
Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Realizacija pravnomočne sodbe, s katero je delovno sodišče delodajalcu naložilo ponovno zaposlitev delavca, ki se je po nezakonitemem prenehanju pogodbe o zaposlitvi prijavil na Zavod za zaposlovanje RS in prejemal nadomestilo za...
Pridobitev potrdila o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Kdaj bo možno pridobiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki?
Skeniranje in deponiranje osebne fotografije za izdelavo osebnih dokumentov
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani! Vljudno vas pozivam, da čimprej uredite, da lahko skenirana fotografija ostane nekaj časa v vaših evidencah in jo uporabite tudi za izdelavo vozniškega dovoljenja, saj je po mojem mneju nismiselno prilagati še enkrat original...
Obrezec A1 oz. "Vprašalnik za delodajalce"
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: ZZZS
Ureditev izdaje obrazcev A1. Po mojih izkušnja ima Območna enota ZZZS Maribor netransparenten in nerazumem "sistem", v kolikor ga je mogoče sploh tako imenovati, izdaje obrazcev A1. Smešna je že sama vloga oz. vprašalnik, na katerem je...
| | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |