Komentarji in pobude

Področje zasebnega varovanja
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Kot delodajalec smo zavezani za številne evidence in poročanja. Zakon za zasebno varovanje ZZasv-1 nam v 84. členu, 2. odstavek nalaga, da moramo upravljavcu evidenc (Inšpektorat RS za notranje zadeve) v osmih dneh sporočiti...
Oprostitev plačila letne dajatve za vozila namenjena prevozu invalidov
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani, vsako leto oddajamo novo vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. V našem primeru gre za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Odločbo o višjem dodatku za nego otroka imamo veljavno do...
Izdaja nultih računov
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MZ
Na vas se obračam v zvezi z izdajo nultih računov v zdravstvu. Kot zdravnik vidim težavo v tem, da izdani račun na noben način ne more ustrezati dejanskemu stanju. Plačilo zdravstvenim ustanovam je v pavšalnem znesku (izplačevano večinoma...
Pridobivanje podatkov s strani Zemljiške knjige
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Pred časom sem postal lastnik nepremičnine, pogodbo smo sklenili pred notarjem, lastništvo se je vpisalo v ZK. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dobil stari lastnik, saj nisem bil informiran, da je potrebno v...
Vložitev vlog za pridobitev sredstev za invalidno osebo
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Zakaj moramo za sina ponovno vlagati vlogo za pridobitev sredstvev (pomoč in varstveni dodatek) na Center za socialno delo za sina, ki je invalid 1. kategorije? Vloge smo oddali novembra 2015, ki so bile odobrene in je prejel...
Povezljivost podatkov med občinami in GURS v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. Upravnike večstanovanjskih stavb vodijo večje občine. Občine napišejo naslov stavbe in upravnika v računalnik in izdajo odločbo. Na Geodetski upravi se tudi vodi upravnika stavbe, vendar na del stavbe (ko, številka stavbe,...
Dolgotrajno čakanje na vpis v zemljiško knjigo in izbris hipoteke na nepremičnini
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Prosim vas za pojasnilo, kako je mogoče, da se za spremembo vpisa na zemljiški knjigi in izbris hipoteke na nepremičnini čaka več kot 6 mesecev, in sicer v Novi Gorici?
Aktuarske rezervacije
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni! Zanima nas zakaj so potrebni pri izračunu aktuarskih rezerv zunanji izvajalci, saj jim moramo pripraviti vse podatke, ki jih imamo podprte v našem informacijskem sistemu, kateri lahko tudi sam izračuna rezervacije za jubilejne...
Določitev termina za poroko in naročilo novih dokumentov
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MDDSZ, MJU
Predlagam novo storitev po sistemu "one stop" - določitev termina za poroko in naročilo novih dokumentov (običajno pride v poštev za žensko, ki spremeni priimek). Ženska bi lahko že pri prijavi sklenitve zakonske zveze sporočila spremembo...
Predložitev zdravniškega spričevala na UE v primeru opravljanja vozniškega izpita
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU, MzI
Pozdravljeni. Ko se na upravni enoti prijavljaš na teoretični del izpita je med drugim potrebno priložiti zdravniško spričevalo, le-ta se vnese v računalnik, ko delaš praktični del izpita ga moraš imeti obvezno zopet pri sebi, nato pa ko...
| | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |