Komentarji in pobude

Vzpostavitev internetnih dražb na sodiščih
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Sodišča bi lahko poročila o nepremičninah, ki se prodajajo na javnih dražbah, priložila odredbi o prodaji oz. javnemu obvestilu o obravnavi zadeve na straneh sodstva. Ne pa, da je potrebno za vsako zadevo osebno v času uradnih...
Priglasitev javne prireditve
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Predlog za spremembo pogojev za pridobitev soglasja za javno prireditev na jezeru V primeru, da želiš organizirati prireditev (regato) na jezeru, moraš po veljavni zakonodaji pridobiti kar nekaj soglasij ter zagotoviti varovanje, nujno...
Nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Pozdravljeni. Realizacija pravnomočne sodbe, s katero je delovno sodišče delodajalcu naložilo ponovno zaposlitev delavca, ki se je po nezakonitemem prenehanju pogodbe o zaposlitvi prijavil na Zavod za zaposlovanje RS in prejemal nadomestilo za...
Pridobitev potrdila o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni. Kdaj bo možno pridobiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih preko sistema eDavki?
Skeniranje in deponiranje osebne fotografije za izdelavo osebnih dokumentov
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Spoštovani! Vljudno vas pozivam, da čimprej uredite, da lahko skenirana fotografija ostane nekaj časa v vaših evidencah in jo uporabite tudi za izdelavo vozniškega dovoljenja, saj je po mojem mneju nismiselno prilagati še enkrat original...
Obrezec A1 oz. "Vprašalnik za delodajalce"
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: ZZZS
Ureditev izdaje obrazcev A1. Po mojih izkušnja ima Območna enota ZZZS Maribor netransparenten in nerazumem "sistem", v kolikor ga je mogoče sploh tako imenovati, izdaje obrazcev A1. Smešna je že sama vloga oz. vprašalnik, na katerem je...
Predlog poenostavitve postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Predlagam poenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine. Če želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko...
Sporočanje odsotnosti na ZRSZ preko sodobnih telekomunikacijskih poti
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Kljub temu, da je pod rešenimi pobudami (http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/, XIII., delovno pravno področje) v dokumentu Real.ukrepi_DP_2013.doc za delovnopravno področje pod zap. štev. 1 - Sporočanje odsotnosti...
Elektronska komunikacija s ZRSZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Po elektronski pošti sem (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) obvestil osebno svetovalko, da sem namesto gmail pošte začel uporabljati nov elektronski naslov. Le-ta je od mene na nov elektronski naslov poslala zahtevo, da se...
Predlog za spremembo Zakona o orožju
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozdravljeni. Predlagam spremembo Zakona o orožju. V orožnem listu se nahaja podatek o stalnem prebivališču. Ker Orožni list izkazuje (s sliko) pravico osebe NN s fotografijo do nošenja in/ali posesti orožja, naslov stalnega prebivališča...
| | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |