Komentarji in pobude

Predlogi za spremembo kategorizacije ceste in Zakona o cestah
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Ob napovedani nadaljnji prekategorizaciji dela hitre ceste H6 med Koprom in Jagodjem v kategorijo glavne ceste G2 predlagam, da se ta cesta v celoti opusti kot hitra cesta, saj je od prvotne 8.310 m dolžine ostaja v tej kategoriji...
Osebno dopolnilno delo in vrednotnica
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
S skladu z zakonom sem priglasil ODD (osebno dopolnilno delo). Ljudem pomagam pri žetvi žit in ajde na malih površinah. Moja ODD torej spada v kategorijo izvajalcev, potem so še nabiralci in umetniki. Izvajalec: 1. kategorija ODD, tisti ki...
Predlog za spremembo Zakona o vrtcih
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...
Sprememba podatkov v ZK
Kategorija: Pravosodje
Pristojni organi: MP
Spoštovani. Pri izbrisu prepovedi odtujitve v ZK pri darilni pogodbi (ob smrti staršev) je ob predložitvi izpisa iz knjige umrlih potrebno predložiti uradno potrdilo o zadnjem bivališču. Zakaj? Na izpisu je naveden zadnji naslov bivanja, če...
e-zemljiška knjiga
Pristojni organi: MOP, MP
Pozdravljeni, moja pobuda se nanaša na e-zemljiško knjigo. Opisana je v članku Deus ex machina, ki je tudi priložen in dostopen na spletnem naslovu http://www.geodetski-vestnik.com/58/4/gv58-4_triglav.pdf. Zemljiška knjiga in geodetska...
Kolesarske prireditve na cestarh
Pristojni organi: MJU, MNZ, MZ
Primer dobre prakse v Avstriji in predlogi (v korist organizatorjem) za poenotenje v RS. Kolesarski klubi v Republiki Sloveniji, kot tudi Kolesarska zveza sama organizirajo v RS več sto različnih kolesarskih prireditev na različno...
Enotno dovoljenje za delo in prebivanje tujca
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Pred več kot tednom dni smo na UE Maribor oddali vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje za tujca, državljana R. Makedonije. Na Uradu za tujce UE Maribor so pregledali vso prejeto (zelo obsežno dokumentacijo in kot velevajo...
Ukinitev plačevanja letne objave na AJPESu
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Predlagam, da se ukine plačevanje letne objave na AJPES za pravne osebe, ki nimajo odprtega niti TRR niti ne poslujejo. Tovrstnih stroškov namreč ni mogoče uveljaviti kot strošek podjetja, saj le to ne posluje. Možnost odpisa tako nastalega...
Izmenjava podatkov med organi
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF
Spoštovani. Upravne enote naj pridobijo podatke o prihodkih Nosilcev dopolnilne dejavnosti na Finančni upravi Republike Slovenije. Dejansko so nosilci dopolnilne dejavnosti dolžni posredovati podatek, ki so ga posredovali na Finančno upravo...
Zakon o tujcih
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Pozdravljeni! Z novo migrantsko zakonodajo je bil definiran poenostavljen način zaposlovanja tujih državljanov, kar naj bi za nas uporabnike posledično pomenilo manj prilog, hitrejšo odzivnost in večjo preglednost. Žal uporabniki še vedno...
| | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |