Komentarji in pobude

Plačilo kazni, ki jih izreče Policija na policijskih postajah v gotovini ali s plačilno kartico
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
Pozdravljeni.   Predlagam, da se omogoči plačilo kazni - položnice oz. bolj strokovno plačilnega naloga, ki jih izreče Policija, na Policijskih postajah v gotovini ali s plačilno (kreditno) kartico in to brez dodatne provizije. Več ali...
Poenostavitev in skrajšanje postopkov overjanja garantnih pisem
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
V praksi ogromno časa na upravnih enotah vzame overitev garantnih pisem, predvsem ko so v vlogi garanta poslovni subjekti. Namreč v praksi se pogosto dogaja, da garant poda zahtevo za overitev garantnega pisma na katerem je več oseb. Stranka...
Pobuda za nadgradnjo spletnega opomnika
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: Policija
ELEKTRONSKA REZERVACIJA TERMINA ZA OSEBNI OBISK UPRAVNEGA ORGANA 1    UVODPredlog vsebinsko prikazuje možnosti uvedbe elektronske rezervacije termina za pridobitev dokumentov na delovnih področjih, ki so v pristojnosti Upravne enote Ljubljana,...
Črtanje zadnjega odstavka 60.e člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MNZ, Policija
Ukvarjamo se s sezonsko maloprodajo pirotehničnih izdelkov. Imamo 6 samostojnih prodajaln – zabojnikov, ki jih postavimo na parkirišča trgovskih centrov in tam vršimo prodajo izključno samo v mesecu decembru. Ob vsakokratni postavitvi...
Vzpostaviti register sporazumov o preživljanju
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, Policija
Pozdravljeni. Višino otroškega dodatka določa znesek vseh sredstev razdeljen na družinskega člana. Pri tujih državljanih so kot osnovni pogoj za prebivanje v RS oziroma za pridobitev dovoljenja za prebivanje in posledično prijavo...
Zakon o osebni izkaznici
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, Policija
Spoštovani, predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>