Komentarji in pobude

Javna objava evidence posameznikov s strokovnim nazivom konservator
Pristojni organi: MK
Spoštovani, predlagamo, da Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani v okviru informacije RAZVIDI, EVIDENCE IN REGISTRI javno objavi evidenco posameznikov s strokovnim nazivom konservator (103. člen ZVKD), kar je pogoj za izdelavo...
Varstvo kulturne dediščine
Pristojni organi: MK, MOP
Predlog za odpravo netransparentnega in nezakonitega vzpostavljanja režimov varstva kulturne dediščine na podlagi podatkov iz Registra kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo zahteva pri pripravi Občinskih podrobnih prostorskih načrtov v...
Oblika vloge
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MJU, MK, MOP
Spoštovani,za investitorja pridobivamo projektne pogoje, med drugimi tudi pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije na Območni enoti Maribor (v nadaljevanju Zavod). Od novembra 2014 do danes smo vložili 23 elektronskih vlog...
Popis zapuščenih vasi in hiš
Pristojni organi: MDDSZ, MK, MzI
Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...
Poenostavitev postopks parcelacije in komasacije
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MK, MOP, MP, MzI
Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi postopek parcelacije in komasacije. V našem primeru postopek traja že več kot 10 let, 7 let pa po sprejetju zazidalnega načrta. Prav tako predlagam, da se skrajšajo tudi drugi postopki, potrebni pred...
Pobuda za spremembo in dopolnitev določb Zakona o varstvu kulturne dediščine
Kategorija: Kultura
Pristojni organi: MK, MOP, MzI
V praksi smo se srečali s problematiko, da se posegi v prostor, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje, je pa potrebno kulturno varstveno soglasje, drugače obravnavajo kot posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje. Pri tem mislimo...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>