Komentarji in pobude

Poimenovanja živil glede na geografsko poreklo
Pristojni organi: MKGP
Spoštovani! Menim, da bi, podobno kot v sosednji državi Italiji, morali v Sloveniji zakonodajno določiti regije ali ožja geografska področja, ki bi pogojevala kdaj se lahko mleko, pridelano na teh območjih, oglašuje kot "aplsko mleko". Mleko,...
Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil
Pristojni organi: MKGP
Predlagam ukinitev 6. člena Pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil, ter pripadajočega nacionalnega logotipa, saj je na živilih evropski ekološki logotip zadosten in mimogrede tudi bolj prepoznaven.
Izenačitev zahtev za mikrobiološko varnost
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Predlagam izenačenje zahtev za mikrobiološko varnost pri svežem perutninskem mesu in svežih perutninskih pripravkih v točki 1.5 in 1.28 Uredbe 2073/2005 in 1086/2011, z ozirom na prisotnost Salmonele spp.
Predlog poenostavitve postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Predlagam poenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine. Če želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko...
Sprememba Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Predlagam, da se spremeni Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, in sicer brez omejitve glede lastno pridelane hrane in hrane, kupljene na drugih kmetijah, za kmetije, ki nudijo samo zajtrk oz. se geografsko določi, kje to...
Promet s kmetijskimi zemljišči - objava nakupa na UE
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Pozdravljeni. Zakaj je potrebno objaviti ponudbo za nakup kmetijskega zemljišča na upravni enoti, če kot kupec kupujem zemljišče velikosti 1358 m2 na kateri stoji stanovanjska hiša s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem? Celotno zemljišče je...
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji - obvezno knjigovodstvo
Pristojni organi: MF, MKGP
Pozdravljeni. Manjša kmetija, ki ne more polno zaposliti niti 1 človeka v hribovskem okolju brez možnosti širitve, želi sušiti sadje. Za to mora po veljavni zakondoji registrirati dopolnilno dejavnost, urediti prostore, itd. in voditi...
HACCP
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MKGP, MZ
Pozdravljeni. Zadnje čase državne institucije pogosto poudarjajo, kako varna je prehrana v Sloveniji. To me vznejevolji, ker vem s koliko (nesmiselnimi) predpisi na tem področju se morajo ukvarjati tudi najmanjši ponudniki prehrane. Ne razumem...
Oddaja vloga preko KGZ
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Smo majhna kmetija (cca 3 ha), ki brez Kmetijsko gozdarskega zavoda sploh ne moremo delati, seveda pa obvezno plačujemo tudi zbornični prispevek. Za vse vloge, če želimo kandidirati na občinskih in državnih razpisih, oddajanje vlog za...
Sprememba oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva
Kategorija: Kmetijstvo
Pristojni organi: MKGP
Predlagam spremembo oziroma poenotenje pogojev glede pridobitve statusa kmetijskega gospodarstva. Trenutno prihaja do nerazumljivega razlikovanja med pravnimi in fizičnimi osebami. Namreč v postopku pridobivanja statusa kmetijskega gospodarstva...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>