Komentarji in pobude

Poenostavitve na področju turistične in promocijske takse
Pristojni organi: MF, MGRT
Spoštovani, prosimo za čimprejšnjo spremembo zakonodaje glede turistične takse in promocijske takse, ker termina tako turista kot turističnega delavca popolnoma nič ne zanimata in vnašata zmedo in komplikacije tako med turiste kot med...
Poenostavitev prijave za uporabo avtorskih del na manjših prireditvah
Pristojni organi: MGRT
Pozdravljeni, predlagam spremembo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in posledično tudi Pravilnika o priobčitvi glasbenih del tako, da društva za manjše prireditve ne bi bila obvezana oddajati prijav kolektivnim organizacijam. Prav tako je...
Plačevanje turistične takse na postajališčih za avtodomove (PZA)
Pristojni organi: MGRT
Pozdravljeni, slovenska zakonodaja določa, da je za nočitve na postajališčih za avtodomove (PZA) potrebno opraviti prijavo gostov in plačati turistično takso. Postajališča za avtodomove se namreč smatrajo kot eden izmed nastanitvenih...
Brezplačna ukinitev družbe na točki VEM
Pristojni organi: MGRT, MP
Če "država" spodbuja podjetništvo tako, da omogoča enostavno in brezplačno ustanovitev družbe na točki VEM, bi bilo prav, da omogoči tudi enostavno in brezplačno "ukinitev" družbe, ki je poravnala svoje obveznosti ter uredila razmerja s...
Plačilo carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine
Pristojni organi: MF, MGRT
Spoštovani! Spregovoril bi rad o Carinski pošti in Pošti Slovenije in postopku ob plačilu carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine. Hvalevredno možnost urejanja postopka s pomočjo elektronske pošte pokvari dejstvo, da je možno...
Pomoč de minimis
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT, SPIRIT
Na VEM točki pogosto podjetniki in podjetja povprašujejo o tem, kako ugotovijo dejansko stanje pomoči de minimis v last organizaciji ali v povezanih podjetjih.Zbiranje teh informacij predstavlja predvsem za povezana podjetja veliko težavo, saj...
Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnost
Pristojni organi: MGRT
V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014) mora biti na vsakih deset zaposlenih v eni izmeni v kuhinji...
Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...
Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MGRT, MOP
Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...
Napotitev delavca
Pristojni organi: MDDSZ, MGRT
Pozdravljeni. Lastnik, ki ima dve ali več podjetij, ne sme napotiti delavca iz enega v drugo podjetje, čeprav se ukvarjata s popolnoma enako dejavnostjo, v kolikor podjetje ni registrirano za izposojanje delavcev, saj ga v nasprotnem primeru...
<< prejšnja | 1 | | |