Komentarji in pobude

Prilaganje dokazil k vlogi za državno štipendijo
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS
Glede na računalniško povezljivost in izmenjavo podatkov med državnimi organi, me zanima, zakaj je še vedno potrebno k vlogi za državno štipendijo na CSD priložiti kopijo letnega spričevala dijaka. Lep pozdrav
Predlog za spremembo Zakona o vrtcih
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Pozdravljeni. Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva. Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča...
Izpolnjevanje vlog in obrazcev pri visokošolskem zavodu
Kategorija: Visoko šolstvo
Pristojni organi: FRI, MIZS
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je vsakokrat ob vpisu potrebno izplolnjevati, tiskati in pošiljati obrazce, ki bi jih lahko oddali prek spletne aplikacije. V spletni aplikaciji smo namreč vpisani z digitalnim...
Tetoviranje
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS, MZ
Pri nas mora imeti nekdo, ki želi tetovirati, narejeno kozmetično šolo. To je nemogoče. Na kozmetični šoli ne učijo popolnoma nič kar ima veze z tetoviranjem. Vsak, ki bi se pa tetoviral se tako pozanima o večih tetovatorjih in njihovem...
Izpolnjevanje obrazcev
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS
Pozdravljeni. Moj otrok končuje obiskovanje vrtca in prehaja v šolo. Kot starš sem ga dolžna izpisati iz vrtca in to na drugem obrazcu sporočiti še centru za socialno delo. Ta dva obrazca sem izpolnila. Žal pa sem CSD to sporočila prezgodaj...
Predlog za spremembo ZOFVI
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Spodaj omenjeni zakon, tj. ZOFVI, naj se spremeni: "Minister, pristojen za izobraževanje, poda svoje soglasje ali ne-soglasje k imenovanju direktorja oz. ravnatelja javnega zavoda. V kolikor minister ne soglaša z imenovanjem, se postopek za...
<< prejšnja | 1 | naslednja >>