Komentarji in pobude

Spremembe na področju opravljanja dela na domu
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Dober dan! Že desetljetja poznam administrativno oviro, da je za dovoljenje za delo od doma potreben obisk inšpektorja za varstvo pri delu na domačem naslovu. Ta inšpektor naj bi obiske ponavljal vsako leto in jih vršil tudi nenapovedano! To...
Poenostavitve pri prijavi/odjavi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ
Gre za obrazec M12, ki smo ga dolžni izpolnjevati vsakokrat ko komu nakažemo prispevek za zdravstveno zavarovanje. Ker za enkrat ne obstaja možnost oddaje predpripravljenega obrazca (npr.Xml) je delo zamudno in zahteva ročen vnos podatkov. Da bi...
Ukinitev valorizacije preživnine in nadomestil preživnine
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Dajem pobudo za ukinitev valorizacije preživnine in nadomestil preživnine. S tem se ukine vsakoletno obveščanje CSD o novi višini preživnine. Letna valorizacija preživnine je mizerna, v času krize valorizacije sploh ni bilo. Menim, da ima...
Vzpostavitev enotnega centralnega registra čakalnih dob v domovih upokojencev in vzpostavitev popolne elektronske vloge
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da se na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije vzpostavi enoten centralni register čakalnih vrst v domovih upokojencev, saj so trenutni seznami neažurni. Ob vpisu, bi kot prioritetno označili nastavitev v domu po lastni izbiri. V...
4 urni delovnik zaradi invalidnosti
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni, moja mama je s 15. 1. prejela odločbo, ki še ni pravnomočna, da je invalidka 3. kategorije, kar pomeni, da se ji prizna delo za 4 ure (4 ure krije SPIZ, 4 ure delodajalec) in da se jo premesti na lažje delovno mesto. Delodajalec se...
Vrednotnica za baterije za polžev vsadek
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam avtomatizirano izdajo vrednotnice za baterije za polžev vsadek, kadar gre za trajno stanje.Predlagam, da se omogoči tudi možnost, da vlagatelj na vlogi za vrednotnico za baterije za polžev vsadek označi, da se odreka pritožbenemu...
Predhodni variantni izračun pokojnine
Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ
Predlagam oddajo obrazca/zahtevka za predhodni variantni izračun pokojnine preko e-vloge.
Oddaja dokumentov v Moj eZPIZ
Pristojni organi: MDDSZ
Na spletni strani ZPIZ https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28 pod DRUGO sem našel in izpolnil obrazec v PDF obliki 'Vloga za izdajo kartice upokojenca'. Dokument sem izpolnil z zahtevanimi podatki in shranil na svoj računalnik. Pijavil...
Plačevanje prispevkov preko trajnika
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MZ
Kot popoldanski s.p. pogrešam možnost plačevanja prispevkov za ZPIZ in ZZZS preko trajnika.
Nenormalna obdavčitev dela upokojencev
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Glede na relativno mlado strukturo upokojencev in na dejstvo, da vse težje dobimo delavce za opravljanje enostavnih del smo se odločili za možnost zaposlitve upokojencev v okviru zakonsko predpisanih ur. Pri preučitvi stroška dela upokojencev...
<< prejšnja | 1 | | | | | | | | | | | |