Komentarji in pobude

Odjava prebivališča
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Podjetje ali fizična oseba odda stanovanje v najem in privoli, da se najemnik prijavi na tem naslovu. Pri izselitvi iz stanovanja pa le-tega ni možno odjaviti. Postopek je pa takšen, da se lahko samo ta oseba odjavi sama. Zato prihaja do tega, da...
Sprememba gradbene zakonodaje z vidika ZUP in odgovornosti upravnega delavca
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. Predlagam, da dopolnite zakonodajo tudi z sankcijo glede izdaje gradbenega dovoljenja. Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da mora upravni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje en mesec od prejema popolne...
Poenostavitve vodenja evidenc in poročanj o odpadni embalaži
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MF, MOP
Predlagam administrativno poenostavitev za vodenje evidenc in poročanj o odpadni embalaži. V tem primeru se ne želim dotikati vprašanja okoljske dajatve in plačila le-te, temveč izpostavljam, da je nujno, da se najde nov boljši, bolj...
Predlog za spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa glede zaplembe vozila
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MZ, MzI
Pozravljeni. Menim, da bi se moral spremeniti ZPrCP glede zaplembe vozila. Zakon določa takojšni odvzem vozila osebam katerim je poteklo vozniško dovoljenje in je zato potrebno novo zdravniško potrdilo. V splošnem bi se že strinjal. Pri...
Najem poslovnega prostora za izvajanje dejavnosti
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Sem s.p. in imam v najemu poslovni prostor, ki je v lasti fizične osebe. Zasledila sem zakon, da je potrebno pravni posel najema javiti na GURS preko njihove aplikacije. To sem zasledila šele danes, čeprav zakon velja od 1.1.18. Predlog:...
Ukinitev vodenja evidence o prodanem strelivu na serverju MNZ oz. ureditev avtomatičnega prenosa evidence z računalnika pri trgovcu na server pri MNZ
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Pozravljeni. Sporočamo, da imamo obilo težav z delom v aplikaciji, ki omogoča vodenje evidence nabavljenega, izdelanega in prodanega orožja ter streliva. Prodajo izvršimo v sekundah, evidenco pretipkavamo v minutah. Program TOR je ustrezen...
Potrdilo o kronični bolezni za dodatni dan letnega dopusta
Kategorija: Zdravstvo
Pristojni organi: MJU
Vsako leto se ponavlja zbiranje potrdil o kroničnih boleznih pred določanjem dopusta. Kot kronični bolnik - astmatik sem šla k svojem osebnem zravniku, ki mi je za navedeno potrdilo zaračunal 15,00 EUR. Imam kronično bolezen ali se mi potem...
Spremembe na področju opravljanja dela na domu
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Dober dan! Že desetljetja poznam administrativno oviro, da je za dovoljenje za delo od doma potreben obisk inšpektorja za varstvo pri delu na domačem naslovu. Ta inšpektor naj bi obiske ponavljal vsako leto in jih vršil tudi nenapovedano! To...
Postopek pridobitve in podaljšanja vozniškega dovoljenja
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Pozdravljeni. Nujno potrebno bi bilo zmanjšati oziroma poenostaviti postopek pridobitve in podaljšanja vozniškega dovoljenja. Glede mladih voznikov je povsem nepotrebno oziroma neumestno zahtevati podaljšanje vozniškega doviljenja po dveh...
Sprememba 30. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu v zvezi z preklicem izgube, kraje ali uničenja licence v Uradnem listu
Kategorija: Promet
Pristojni organi: MzI
Spoštovani, predlagam spremembo 30. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, in sicer, da se odpravi potrebnost preklica v Uradnem listu ob izgubi, kraji ali uničenju licence. Tako postavljena zadeva je preveč dolgotrajna in stroškovno ter...
<< prejšnja | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |