Pobuda / Predlog uporabnika

Davčne številke v obliki plastificirane kartice

Predlog sprejet
Pristojni organi: MF
Posredovan: 03.12.2018
Objavljen: 07.12.2018
Odstopljen organu: 07.12.2018
Predlog sprejet: 25.02.2019

Dajem pobudo, da pristojni davčni organ Ministrstva za finance zagotovi davčno številko slovenskemu državljanu v obliki plastificirane kartice (z ali brez vgrajenega čipa za shranjevanje dodatnih, za državo pomembnih podatkov o davčnem zavezancu). Dimenzije in oblika kartice v tipizirani obliki na kateri je optično vidna DŠ (pa tudi v obliki za slabovidne in slepe) pa tudi v obliki črtne kode (bar code) bi lahko olajšala vsakodnevno uporabo DŠ v upravnih in drugih postopkih, z eli brez uporabe elektronskih sredstev za branje DŠ. Davčno številko smo državljani RS prejeli na listu papirja, ki je nepriročen in tudi ima omejeno uporabno vrednost zaradi omejene obstojnosti samega papirja in črnila. Zavedam se dejstva, da gre za nenačrtovansko proračunsko postavko države pa vendar mislim, da na dolgi rok uporaba plastificirane kartice z davčno številko lahko poenostavlja ter pospeši delo v večjem številu postopkov ali ravnanj pri državnih organih in drugih subjektih (gospodarskih in negospodarskih).

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za finance

S pobudo, da bi se davčna številka izdajala na nekem trajnejšem mediju, ker bi to zagotovilo enostavnejšo in dolgotrajnejšo uporabo davčne številke za različne potrebe, se strinjamo. V ta namen že preučujemo možnosti, da si se davčna številka izdajala na ustreznem dokumentu v obliki varnostne tiskovine.