Pobuda / Predlog uporabnika

Izdaja gradbenega dovoljenja

Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Posredovan: 24.09.2018
Objavljen: 27.09.2018
Odstopljen organu: 27.09.2018
Predlog sprejet: 01.10.2018

Pozdravljeni,

na UE Koper sem pred dvema tednoma vložil po mojem mnenju popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (na soglasja čakal 7 mesecev, od tega določeni soglasodajalci le-te sploh niso podali). Sedaj so mi na UE povedali, da bom moral čakati na obravnavo moje vloge še vsaj 10 mesecev. Torej zakonski predpisi se sistemsko kršijo že na upravni ravni, po novi gradbeni zakonodaji se je rok za izdajo sicer podaljša na 60 dni, vendar pa je nedopustno da obravnava vloge traja tako dolgo. Kje je moje pravno varstvo in kdo bo kril moje potencialne stroške zaradi teh zapletov, najemnin, povišanja cen storitev ipd?

Odgovor pristojnega ministrstva

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor:

Skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku je rok za izdajo gradbenega dovoljenja dva meseca. Nova gradbena zakonodaja ni posegla v ta rok, ki je enak že vrsto let. Uradna statistika kaže, da se gradbeno dovoljenje izda celo bistveno prej kot v tem roku, namreč v 21 dneh od prejema popolne vloge. Iz vašega dopisa, niti iz drugih informacij, s katerimi razpolaga MOP kot resorno ministrstvo, ni razvidno, da bi na UE Koper postopki za izdajo gradbenega dovoljenja trajali tako dolgo, kot navajate. Brez poznavanja okoliščin primera ga sicer težko komentiramo, zato predlagamo, da konkreten opis ali pa obrazložitev situacije posredujete neposredno na gp.mop@gov.si.