Pobuda / Predlog uporabnika

Digitalno potrdilo za zaposlene

Predlog sprejet
Pristojni organi: MJU
Posredovan: 04.12.2017
Objavljen: 18.12.2017
Odstopljen organu: 18.12.2017
Predlog sprejet: 18.01.2018

Pogrešam boljšo možnost za oddajanje vlog za kvalif.dig.potrdilo za zaposlene. Poleg tega, da je spletna stran in oddaja vloge obtičala v letu 1997, vas prosim, če lahko uredite, da kvalif. potrdila lahko urejamo preko spleta, ne da moram vloge oddajat fizično.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za javno upravo:

Zavedamo se, da so spletne strani prvi stik uporabnika s storitvijo, zato je zagotovo potrebno skrbeti za njihovo ustreznost tako z vsebinskega kot uporabniškega vidika. Ker vemo, da naše spletne strani trenutno zagotovo niso uporabnikom najbolj prijazne, prav v tem času pripravljamo prenovljene spletne strani, za katere menimo, da bodo za uporabnike bistveno prijaznejše ter v skladu s sodobnimi trendi. Pričakujemo, da bodo objavljene meseca marca.

Glede možnosti oddaje zahtevkov za kvalificirana potrdila prek spleta smo kot kvalificirani ponudnik storitev zaupanja v skladu s področno zakonodajo dolžni upoštevati tudi zahteve, ki jih ta postavlja glede identifikacije bodočih imetnikov potrdil. Tako so v EU uredbi eIDAS izrecno navedeni dovoljeni načini identifikacije in osebna identifikacija bodočega imetnika pri prijavni službi je osnovni način, vsi morebitni ostali so namreč pogojeni s predhodnim obiskom prijavne službe oz. pristojnega državnega organa.