Oddajte pobudo

Predhodni variantni izračun pokojnine

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ
  • 08. 12. 2017Pobuda objavljena
  • 08. 12. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 18. 12. 2017Pobuda sprejeta

Pobuda

Predlagam oddajo obrazca/zahtevka za predhodni variantni izračun pokojnine preko e-vloge.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

Spoštovani,

v zvezi s pobudo za oddajo vloge za Predhodno pisno informacijo o datumu izpolnitve pogojev za predčasno/starostno pokojnino in višini prek e-vloge pojasnjujemo, da je oddaja vloge možna prek spletne strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v sklopu storitve Moj eZPIZ.

Moj eZPIZ fizičnim osebam omogoča elektronski način vlaganja vlog, pri tem pa zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti in pravno veljavnost e-vlog. Za uporabo brezplačne storitve Moj eZPIZ potrebujete osebni računalnik z možnostjo dostopa do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe, ki ga lahko brezplačno pridobite na upravni enoti ali proti plačilu pri komercialnih izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil (npr. Halcom, NLB, Pošta Slovenije ipd.).