Oddajte pobudo

Oddaja dokumentov v Moj eZPIZ

Pristojni organi: MDDSZ
  • 06. 11. 2017Pobuda objavljena
  • 06. 11. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 11. 2017Pobuda sprejeta

Pobuda

Na spletni strani ZPIZ https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28 pod DRUGO sem našel in izpolnil obrazec v PDF obliki 'Vloga za izdajo kartice upokojenca'. Dokument sem izpolnil z zahtevanimi podatki in shranil na svoj računalnik. Pijavil sem se z digitalnim potrdilom v spletno aplikacijo 'Moj eZPIZ' v dobri veri, da ga bom z lahkoto oddal. Žal pa aplikacija ne zagotavlja oddaje drugih dokumentov, ki niso prisotni v spustnem izbirnem meniju vrst dokumentov. Ne vidim nikakršne ovire za to in predlagam, da ZPIZ omogoči uporabniku te aplikacije dodajanje tudi drugih 'tipiziranih' dokumentov v elektronski obliki - z digitalnim potrdilom (PDF, MS Word ali grafični skenogram dokumenta -.jpg,.png...) do določene velikosti. Logično bi bilo, da so že privzeto omogočeni tipizirani dokumenti katerih izdajatelj je ZPIZ. Na ta način bi lahko uporabnik na enem spletnem mestu spremljal postopek v zvezi z oddanimi doklumenti, lahko pa bi tudi prejemal odgovore - odločbe ZPIZ-a v zvezi z oddanimi vlogami tudi po elektronski pošti (Načelo ekonomičnosti postopka).

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Ažuriran odziv, 3. 12. 2018:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvešča, da je elektronska vloga za izdajo kartice upokojenca pripravljena in da trenutno potekajo zadnja testiranja pred objavo vloge v sistemu eZPIZ. Poleg vloge je namreč treba pripraviti tudi digitaliziran postopek obravnave te vloge. Vlogo za izdajo kartice upokojenca bo preko eZPIZ mogoče vložiti še pred koncem letošnjega leta.


Uvodoma pojasnjujemo, da je »eZPIZ« elektronskim storitvam namenjeni del spletnega portala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zavod), ki državljankam in državljanom omogoča varno uporabo e-storitev, katere jim ponuja Zavod. Spletni portal eZPIZ vključuje naslednje e-storitve:
- Osrednja storitev eZPIZ je storitev »e-vloge«, ki fizičnim osebam omogoča izpolnjevanje in oddajo e-vloge z vgrajenim sistemom pomoči in sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov. Za zagotovitev najvišje stopnje varnosti in pravne veljavnosti e-vlog, uporabniki pred oddajo e-vloge varno elektronsko podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.


Seznam razpoložljivih e-vlog se bo postopno dopolnjeval;


- E-storitev »stanje vloge« zagotavlja osnovne informacije o stanju vloge v postopku reševanja. Storitev je na voljo za vse oddane vloge, torej ne le za vloge, ki so bile oddane preko sistema eZPIZ;
- E-storitev »Nakazila« prejemnikom dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja omogoča vpogled v podatke o nakazilih Zavoda;
- informativni izračun datuma upokojitve (po veljavnem zakonu);
- vpogled v vaše osebne podatke, ki so zapisani v informacijskem sistemu Zavoda;
- informativna osebna evidenca (IOE), omogoča posamezniku vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in o osnovah, ki se uporabljajo pri določanju priznanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Po pojasnilu Zavoda bo preko spletne aplikacije Moj eZpiz, v najkrajšem možnem času omogočeno tudi oddajanje vloge za izdajo kartice upokojenca. Na podlagi Strategije razvoja in prenove informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT), Zavod v svoje poslovanje aktivno uvaja digitalizacijo vseh poslovnih procesov v Zavodu in širi elektronsko poslovanje s strankami in organizacijami. Do konca leta 2016 je Zavod v celoti digitaliziral več kot 60 odstotkov poslovnih procesov (od e-vloge do e-odločbe) in intenzivno nadaljuje z digitalizacijo preostalih poslovnih procesov. V obdobju 2017-2021 bo Zavod zaključil celovito prenovo IKT in digitalizacijo poslovnih postopkov.