Pobuda / Predlog uporabnika

Zdravstvena številka zavarovanca

Predlog sprejet
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: ZZZS
Posredovan: 14.07.2017
Objavljen: 14.07.2017
Odstopljen organu: 14.07.2017
Predlog sprejet: 22.08.2017

Smo transportno podjejte, ki je pri opravljanju naše dejavnosti zaznalo administrativno oviro. Namreč, ko v obvezno zavarovanje prijavimo novo osebo (zavarovanca), potem preko tega sistema tudi prevzamemo sklep o prijavi v obvezno socialno zavarovanje.
Ker zaradi naše dejavnosti rabimo tudi zdravstveno številko zavarovanca, predlagamo, da se ta številka dopiše tudi na sklep. Trenutno zadevo rešujemo tako, da po prevzemu sklepa kontaktiramo ZZZS in tako pridobimo to dodatno informacijo, kar pa je lahko zelo zamudno.
Prosim za preučitev zgornjega predloga.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS):

V zvezi s pobudo 824 pojasnjujemo, da na ZZZS že potekajo aktivnosti, da bi se sama transportna podjetja razbremenilo glede obveznosti pridobivanja ZZZS številk zavarovancev in sicer na način, da bosta Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sami preko sistema e-Poizvedb za tovrstne primere pridobivali podatke o ZZZS številki zavarovanca. Računamo, da se bo ta nadgradnja sistema e-Poizvedb predvidoma izvedla do konca letošnjega leta.

Stališče MJU

Datum: 11. 1. 2018

Na implementaciji rešitve s katero bodo transportna podjetja razbremenjena glede obveznosti pridobivanja ZZZS številk zavarovancev, se intenzivno dela. Ko bo rešitev implementirana bo pobudnik o tem obveščen, novica pa bo objavljena tudi na naši spletni strani.