Pobuda / Predlog uporabnika

Poenostavitev prijave ali odjave v zavarovanje preko portala e-VEM

Predlog sprejet
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: , MZ, ZZZS
Posredovan: 06.06.2017
Objavljen: 06.06.2017
Odstopljen organu: 06.06.2017

Pravne osebe lahko od 1.1.2016 oddajo prijavo ali odjavo v zavarovanje le preko portala e-VEM. To pomeni, da lahko oddajo vlogo sami ali z digitalnim potrdilom prek portala, ali pa to za njih opravijo njihovi pooblaščenci npr. računovodski servisi (plačljiva storitev), ali pa na točkah VEM. Da lahko to storijo, morajo vedno vedeti registrsko številko zavezanca in datum pričetka zavarovanja. Brez teh dveh podatkov ne more priglasitelj opraviti storitve, kar je popolni nesmisel, saj bi se lahko ta dva podatka potegnila iz evidenc na podlagi EMŠO, ki jo imajo stranke vedno pri sebi, medtem ko prejšnja dva podatka le redko. Te je nesmiselno breme tako za priglasitelje kot tudi za javne uslužbence, ki morajo te podatke telefonsko dajat, saj bi s povezavo na EMŠO težavo z lahkoto rešili.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) že potekajo aktivnosti v smeri, da bi zavezance za prijavo oseb v obvezna socialna zavarovanja pri urejanju teh zavarovanj prek sistema e-VEM razbremenili vpisovanja registrske številke. Ni pa rešitev tako enostavna, kot je navedeno v predlogu. Da bi zavezance za prijavo razbremenili vpisovanja registrske številke moramo na ZZZS v zvezi s tem izvesti kar precej aktivnosti, računamo pa, da bi to poenostavitev lahko dali v produkcijo sistema e-VEM še v letošnjem letu.


Stališče MJU

Datum: 11. 1. 2018

Na implementaciji rešitve, s katero bodo zavezanci za prijavo oseb v obvezna socialna zavarovanja pri urejanju teh zavarovanj prek sistema e-VEM razbremenjeni vpisovanja registrske številke, se intenzivno dela. Ko bo rešitev implementirana bo pobudnik o tem obveščen, novica pa bo objavljena tudi na naši spletni strani.