Oddajte pobudo

Javna objava evidence posameznikov s strokovnim nazivom konservator

Pristojni organi: MK
  • 22. 05. 2017Pobuda objavljena
  • 22. 05. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 29. 05. 2017Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani,

predlagamo, da Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani v okviru informacije RAZVIDI, EVIDENCE IN REGISTRI javno objavi evidenco posameznikov s strokovnim nazivom konservator (103. člen ZVKD), kar je pogoj za izdelavo konservatorskih načrtov za objekte kulturne dediščine. Tako bi lastniki lažje našli ustreznega strokovnjaka. Sočasno predlagamo javno objavo evidence posameznikov s strokovnim nazivom konservator in prostorski načrtovalec, kar je pogoj za izdelavo konservatorskih načrtov za prenovo območij kulturne dediščina. Občine, ki pripravljajo dokumente bi lahko pridobile podatke, ki jih sedaj zaradi nejavnosti ni možno dobiti. Objava se lahko oblikuje na način, kot je objavljen razvid samostojnih novinarjev.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za kulturo:

Na spletnem portalu STOPbirokraciji.si ste predlagali javno objavo evidence posameznikov s strokovnim nazivom konservator. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) v 103. členu, ki ureja strokovno delo na področju varstva, določa, da se osebno ime, strokovni naziv in datum pridobitve naziva lahko javno objavijo na podlagi privolitve posameznika.

Možnost javne objave navedenih podatkov na podlagi privolitve posameznika pa je bila uzakonjena šele z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/16; ZVKD-1D) v letu 2016, zato Ministrstvo za kulturo nima privolitev posameznikov, ki so strokovni izpit opravili pred letom 2017, k objavi podatkov o njihovem imenu, strokovnem nazivu in datumu pridobitve naziva. Ministrstvo pripravlja nov pravilnik, ki bo podrobneje urejal pridobivanje in podeljevanje nazivov, v katerem bo urejena tudi privolitev posameznikov k objavi in posledično javna objava seznama. Zaradi navedenega Ministrstvo za kulturo evidence posameznikov s strokovnim nazivom konservator trenutno še ne more javno objaviti.