Oddajte pobudo

Potrdilo v elektronski obliki

Pristojni organi: MJU, MNZ
  • 11. 05. 2017Pobuda objavljena
  • 11. 05. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 25. 05. 2017Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni, zamenjavo stalnega prebivališča lahko uredimo elektronsko, potrdilo o prijavi na novi naslov pa dobimo po pošti. Zakaj tega obvestila ne dobimo v elektronski obliki, npr. v predal moja eUprava ali enostavno na elektronski naslov. Hvala.

Odgovor pristojnega organa

Spoštovani,
v okviru svoje pristojnosti uvodoma pojasnjujemo, da portal e-uprava omogoča številne storitve na področju prijavno odjavne obveznosti, ki jim sledi izdaja potrdila. Poleg prijave in odjave stalnega prebivališča, je na voljo tudi storitev prijave in odjave začasnega prebivališča, prijava začasnega prebivališča stanodajalca, določitev naslova za vročanje, prijava začasnega odhoda v tujino ter vrnitve v Slovenijo in vloga za izpis podatkov o osebah, prijavljenih na naslovu. Euprava omogoča tudi vlogo za izdajo potrdila, neodvisno od spremembe naslova in sicer potrdila o trenutnem stalnem prebivališču, prejšnjih stalnih prebivališčih, potrdila o trenutnem začasnem prebivališču ali prejšnjih začasnih prebivališčih in potrdila o gospodinjski skupnosti.
Storitev je trenutno zasnovana tako, da se, po prijavi z digitalnim potrdilom, osebni podatki posameznika samodejno prenesejo v obrazec. Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo posameznik izbere. Upravna enota nato potrdilo pošlje po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je v registru evidentiran kot posameznikov naslov za vročanje. Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 105/01, 78/02, 57/07, 67/08, 52/16 in 75/16) določa (tudi dvojezične) obrazce prijave oz. odjave stalnega in začasnega prebivališča ter določitve naslova za vročanje, preko katerih se izvaja prijavno – odjavna obveznost in se izpisujejo neposredno iz registra stalnega prebivalstva. Spodnji del obrazca predstavlja odrezek, ki je namenjen državljanu, kot dokazilo o izvedeni prijavno-odjavni obveznosti. Potrdila, ki jih prav tako lahko pridobi državljan, neodvisno od dejanske spremembe naslova (torej na izrecno zahtevo) pa niso predpisana, čeprav informacijska podpora zagotavlja njihovo neposredno tiskanje iz registra stalnega prebivalstva.
Nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), ki se bo pričel uporabljati 13. 8. 2017, že zasleduje cilj odprave administrativnih ovir, tako za državljane, kot za uradne osebe, ki izvajajo naloge evidentiranja prijavno-odjavne obveznosti. Konkretno je predvideno, da se potrdila o spremembah ne bodo več izdajala na predpisanem obrazcu, neposredno po vnosu posameznika, temveč izključno na zahtevo posameznika, kar pomeni tudi, da bo po 13. 8. 2017 zmanjšano število različnih, sicer enakovrednih potrdil.
Potrdila iz registra stalnega prebivalstva vsebujejo osebne podatke posameznika, ki izhajajo iz uradne evidence – Registra stalnega prebivalstva in so žigosana ter podpisana s strani uradne osebe.
Ministrstvo za notranje zadeve podpira predlog nadgradnje e-uprave na način, ki bo omogočala elektronsko vročitev potrdil iz registra stalnega prebivalstva. Nenazadnje tudi drugi odstavek 83. člena Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da organ vroča po elektronski poti, če stranka vlogo za začetek postopka pošlje v elektronski obliki, če med postopkom sporoči organu, da želi vročitev dokumentov v varni elektronski predal in v drugih primerih, ko sam lahko zanesljivo ugotovi, da ima varni elektronski predal. Če stranka nima odprtega varnega elektronskega predala, organu ne sporoči njegovega naslova, če vročitev v varni elektronski predal ni mogoča, ali če izrecno zahteva fizično vročitev dokumenta, pa se vročitev opravi po 87. členu tega zakona (osebna vročitev). Tudi 210. člen Zakona o splošnem upravnem postopku omogoča izdajo (sicer odločbe in ne potrdila) v elektronski obliki, pri čemer izdajo pogojuje z varnim elektronskim podpisom uradne osebe in organa, overjenim s kvalificiranim potrdilom; če je varen elektronski podpis uradne osebe overjen s kvalificiranim potrdilom, ki vsebuje tudi navedbo organa, varen elektronski podpis organa ni potreben.