Oddajte pobudo

Refundacijski zahtevek

Pristojni organi: MF, MZ
  • 06. 04. 2017Pobuda objavljena
  • 06. 04. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 06. 04. 2017Pobuda sprejeta
  • 06. 04. 2017Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Ko delavec ali samostojni podjetnik nastopi bolniški stalež in je upravičen do refundacije iz naslova zdravstvenega zavarovanja, nastane pri delodajalcu nepotrebno administriranje, saj je treba sestaviti refundacijski zahtevek.

Vanj je treba PREPISATI BOLNIŠKI LIST, ki ga izda lečeči zdravnik, ter vnesti podatke o izplačani plači in urah preteklega leta ali obdobja. Vsi ti podatki iz bolniškega lista bi se lahko oddali iz ambulante zdravnika, kjer ga sestavijo direktno zdravstveni zavarovalnici, ta pa si pridobi samo še podatke o plačah in urah preteklih let in obdobij direktno od FURS, kamor se ti podatki mesečno sproti oddajajo preko obrazcev REK-1. Zavarovalnica tako samo še izplača refundacijo.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Omenjeno področje pobude spada pod pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zato v nadaljevanju posredujemo odgovor ZZZS.

Odprava listine - obrazca BOL oziroma elektronska uvedba le-tega v primeru začasne nezmožnosti za delo delavca pomeni poseganje v več področij. Obrazec BOL ima poleg funkcije sporočanja o zavarovančevi začasni zadržanosti od dela tudi dve pomembni sistemski vlogi. Z njim zavarovanec namreč uveljavlja pravico do izplačila nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in do izplačila nadomestila, ki mu ga je v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo dolžan izplačati delodajalec. Z navedenim obrazcem delodajalci in tudi samostojni zavezanci sporočajo podatke, potrebne za odmero in izplačilo nadomestila plače. Tako je potrebno poleg prve strani obrazca, ki vsebuje podatke o zavarovancu  in njegovi začasni zadržanosti od dela, izpolniti tudi podatke na hrbtni strani, ki so osnova za obračun nadomestila. Te podatke delavcem izpolni  njihov delodajalec, samostojnim zavezancem pa pristojna enota Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

V zvezi z navedbo, da v primeru, ko samostojni podjetnik nastopi bolniški stalež nastane nepotrebno administriranje, saj je treba sestaviti refundacijski zahtevek, je potrebno pojasniti, da mora samostojni zavezanec le v primeru, ko zahteva izplačilo nadomestila za svoje zaposlene delavce, ko torej nastopa v vlogi delodajalca, pripraviti refundacijski zahtevek (pripomoček za pripravo zahtevka za refundacijo je objavljen na spletni strani ZZZS).

Če pa samostojni podjetnik zahteva izplačilo nadomestila za čas lastne zadržanosti od dela, se mu le-to izplača brez pisnih zahtevkov ali vlog. Osebni zdravnik mu izstavi obrazec BOL, ki ga oddajo na ZZZS, zato ni potrebna posebna vloga zavarovanca, saj se šteje, da je z oddajo obrazca BOL na ZZZS zahteval izplačilo nadomestila.

Glede na vse navedeno bi bilo potrebno v primeru posredovanja navedenega obrazca po elektronski poti neposredno od zdravnika do delodajalca bolnika sprejeti in izpeljati ustrezne tehnične in druge rešitve, predvsem na področju povezave med posameznimi evidencami, ki bi jih morali zagotoviti tako delodajalci kot tudi izvajalci (osebni zdravniki).

V letošnjem letu so na ZZZS pripravili elektronske rešitve za vlaganje refundacijskih zahtevkov delodajalcev, ki zaenkrat še ni obvezna za vse delodajalce, vendar so pri delodajalcih naleteli na dober odziv. V planu je tudi priprava elektronskih rešitve, ki bi omogočile posredovanje podatkov iz obrazca BOL neposredno na ZZZS (e-BOL). Vse navedeno predstavlja korak v smeri poenostavitve postopkov v primeru izplačila nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela.