Oddajte pobudo

Vprašalniki za mesečno statistično raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov, 2017 (TU/M)

Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
  • 20. 02. 2017Pobuda objavljena
  • 20. 02. 2017Pobuda posredovana v odziv
  • 20. 02. 2017Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Spoštovani,

glede na obvezno prijavljanje gostov s prijavnicami na policiji ali z uporoba programa eGost, lahko SURS tovrstne podatke pridobi od Policije in s tem dodatno ne obremenjuje ponudnike storitev. Tovrstna problematika (11 točka zapisnika http://www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_05/Sos05_s1790-2012.pdf) je bila dne 15.12.2010 obravnavana na 9. seji statističnega sosveta za statistiko turizma, a kaj več se v vseh teh letih ni zgodilo nič!

Lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odziv Ministrstva za javno upravo

V letu 2016 je bila sprejeta novela ZGos-D in podzakonski akt, ki zagotavljata pravne podlage za vzpostavitev Registra nastanitvenih obratov. Register bo na enem mestu vseboval podatke o vseh nastanitvenih obratih v Sloveniji, ki jih bodo prek spletne aplikacije ali na izpostavah AJPES v register vpisali izvajalci nastanitvene dejavnosti.

AJPES bo v prvi polovici leta 2017 pripravil tehnične rešitve za vzpostavitev registra ter za spletno aplikacijo za vpis nastanitvenih obratov. V zvezi s tem bo do novembra 2017 pripravil tudi obvestila ter informacije z navodili za uporabnike.

Register bo vzpostavljen s 1. 12. 2017. Podatki registra bodo javni in dostopni na spletni strani AJPES, tudi v strojno berljivem formatu.