Pobuda / Predlog uporabnika

Enotni program učenja slovenskega jezika

Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Posredovan: 22.12.2016
Objavljen: 27.12.2016
Odstopljen organu: 27.12.2016

Spoštovani.

V podjetju imamo kar precej zaposlenih, ki so drževljani Srbije, Bosne in Hercegovine ali še kake tretje države in bi si želeli naše zaposlene usmeriti na izobraževanje iz slovenskega jezika (ZIP), ki ga izvaja Ministrstvo za notranje zadeve. Postopek je trenutno tak, da bi za to morali vsakega zaposlenega usmeriti, da se osebno oglasi na upravni enoti, kerj ima prijavljeno prebivališče, da pridobi potrdilo in nam ga posreduje, nato pa se mi dogovarjamo z izobraževalnimi ustanovami glede terminov izobraževanja.

Moja pobuda je, da glede na to, da so zaposleni pri nas, to že pomeni, da imajo bodisi začasno ali stalno prebivališče v sloveniji in so torej upravičeni do izobraževanja, da bi mi kot delodajalec posredovali (Kam?) podatke in namesto njih pridobili potrdila o upravičenosti in jih potem usmerili na izobraževanja?

S tem bi prihranili pot zaposlenim, hkrati pa bi lahko mi prevzeli strošek 22,60 eur na zaposlenega, ki bi ga sicer moral kriti zaposleni.

Prosila bi vas za čim prejšnji odgovor, če bi bilo to mogoče in kako? Hvala, prijazen pozdrav

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Strokovne službe ministrstva so pobudo preučile in pojasnjujejo, da začetek postopka izdaje Potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu ne zahteva osebne navzočnosti upravičenca na pristojni upravni enoti. Izpolnjen obrazec zahtevka za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev udeležbe v enotnem programu, lahko, trenutno sicer zgolj v fizični obliki, vloži katerakoli, s strani upravičenca pooblaščena oseba.

Obrazec »Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev udeležbe v enotnem programu« je priloga 3 k Uredbi o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Ur. l. RS, št. 70/12 in 58/16).

Opozarjamo pa, da je postopek izdaje potrdila in njegovo vročanje splošni upravni postopek in mora slediti določilom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Tako mora vsakdo, ki bi želel zastopati upravičenca v tem postopku, pridobiti ustrezna pooblastila, kot jih zahteva navedeni zakon.

Poudarjamo tudi, da so pogodbeni partnerji Ministrstva za notranje zadeve, ki izvajajo brezplačne tečaje na podlagi enotnega programa "Začetna integracija priseljencev", zavezani k spoštovanju določenih standardov pri izvedbi tečaja. Poleg zagotavljanja ustreznega prostora, ustrezno usposobljenih predavateljev in velikosti oblikovnih skupin, je eden izmed pomembnih elementov tudi začetno testiranje predznanja tečajnikov. Na podlagi testiranja so namreč tečajniki razporejeni v skupine z drugimi tečajniki s primerljivim predznanjem slovenskega jezika. Tako ni mogoče pričakovati, da bodo izvajalci lahko oblikovali skupine, sestavljene zgolj iz npr. tečajnikov zaposlenih pri posamezni pravni osebi ali organizirali izvedbo tečaja (npr. prilagajali termin tečaja za posamezno skupino) skladno z željami manjšine tečajnikov.