Pobuda / Predlog uporabnika

Zamenjava valute pri globah v vseh predpisih RS

Predlog sprejet
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MJU
Posredovan: 26.11.2016
Objavljen: 12.12.2016
Odstopljen organu: 12.12.2016
Predlog sprejet: 12.12.2016

Pozdravljeni.

Naj se uredijo vsi zakoni v katerih je še vedno globa v tolarjih, kljub temu, da bo kmalu 10 let EURO v Sloveniji. Upam, da to ne bo samo groba sprememba v EUR ampak bi obenem znesek zaokrožili.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za javno upravo

Zahvaljujemo se vam za vaš predlog in vas hkrati obveščamo, da so pripravljavci pri spremembah predpisov že osredotočeni tudi na izpostavljeno tematiko. Tudi Ministrstvo za javno upravo bo pri posodabljanju predpisov v bodoče pozorno na te spremembe.