Pobuda / Predlog uporabnika

Predlog za spremembo Zakona o vrtcih

Predlog sprejet
in realiziran
Kategorija: Šolstvo
Pristojni organi: MIZS
Posredovan: 24.08.2016
Objavljen: 05.09.2016
Odstopljen organu: 05.09.2016

Pozdravljeni.

Podajamo pobudo g.d. o ustrezni spremembi Zakona o vrtcih, na podalgi katere bi se na tem področju omogočilo oziroma konkretneje vzpodbujalo javno-zasebna partnerstva.

Trenutno zakonodaja (Zakon o vrtcih) ne predvideva/omogoča javno-zasebnega partnerstva, kljub strinjanju oziroma podpori mestne občine. Kljub temu, da gospodarska družba (g.d.) zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in stavbo (že od leta 1975, 2007 na novo postavljena) v kateri je vrtec (3 enote, 50 otrok), mestna občina pa zagotavlja sredstva za tekoča sredstva in program. Zakonodaja trenutno tako ne omogoča zaposlenim v g.d. prednosti za vpis, niti ni možno določiti kvote oziroma določenega deleža mest za otroke zaposlenih. Ob tem pa izpostavljamo primer izjeme, ki se nanaša na vrtec v študentskem naselju na podlagi katere lahko tudi tisti, ki ne živijo v naselju in se vozijo, dajo svoje otroke v omenjeni vrtec.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih uvaja nov 10. c člen - (organiziranje javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe), ki se glasi: "Občina se z gospodarsko družbo, ki opravlja svojo dejavnost na njenem območju, lahko dogovori, da javni vrtec za namen zagotavljanja organizirane predšolske vzgoje za otroke zaposlenih, v prostorih gospodarske družbe zagotovi izvajanje programa za predšolske otroke, če prostor in oprema izpolnjujeta pogoje, predpisane za vrtce.

Medsebojno razmerje občina in gospodarska družba uredita s posebno pogodbo, v kateri lahko opredelita, da imajo otroci zaposlenih v družbi prednost pri vključevanju v vrtec, ki deluje v prostorih gospodarske družbe.

Za organiziranje javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe se ne uporablja zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo".

Na podlagi novega člena bo tako dopuščena možnost vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva.