Pobuda / Predlog uporabnika
Predlog sprejet
in realiziran
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Posredovan: 28.12.2012
Objavljen: 04.01.2013
Odstopljen organu: 04.01.2013
Predlog sprejet: 17.01.2013

Spoštovani,

predlagam, da se uveljavi pisno ali elektronsko obveščanje o preteku prihodkov (otroški dodatki in drugi prihodki) in dokumentov (osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, drugo). Papirno bi se lahko zaračunalo npr. s 50 centi (papirni in poštni stroški), elektronsko pa nič. Dejstvo je, da družina z enomesečno zamudo veliko izgubi, to pa bi pomagalo, ker vemo, da v današnjih časovnih in finančnih stistkah nam pravočasna informacija o preteku pravice ali dokumenta veliko pomaga. Lep pozdrav

Odgovor pristojnega ministrstva


Glede na vašo e-pošto z dne 4. 1. 2013 – pobudo št. 76, v zvezi s pobudo uporabnika, postavljeno na portalu "minus 25%", ki se nanaša na pisno ali elektronsko obveščanje uporabnika o poteku njegovih identifikacijskih dokumentov, vam pojasnjujemo sledeče:

Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) v 2. členu določa, da mora državljan po dopolnjenem 18. letu starosti imeti osebno izkaznico, kadar nima drugega veljavnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Glede na navedeno je torej določena obveznost državljana, da ima vsaj en veljavni identifikacijski dokument, s katerim dokazuje svojo istovetnost.

Pisno obveščanje državljanov o poteku njegovih identifikacijskih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja) se je v preteklosti že izvajalo v smislu prijazne državne uprave, za kar so imele upravne enote tudi zagotovljena ustrezna finančna sredstva. Zaradi varčevalne politike pa se tovrstno obveščanje posameznikov ne izvaja več. Ne glede na navedeno lahko že sedaj uporabnik preko državnega portala E-uprava in t.i. "Spletnega opomnika" prejema na svoj elektronski naslov ali na njegovo mobilno številko sporočila o poteku veljavnosti svojih identifikacijskih dokumentov ali dokumentov njegov mladoletnih otrok, in sicer 1 mesec, 14 dni in 3 dni pred potekom veljavnosti, vendar pa se mora preje ustrezno registrirati. Gre za uradne dokumente, kot so potni list, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, itd. Podatke o dokumentih sistem E-uprave pridobi iz uradnih evidenc. Uporabnik tako sam izbere, na kateri način ga sistem obvesti in kdaj želi prejeti obvestilo. V zvezi z dostopanjem do omenjene aplikacije lahko uporabnik najde informacije na spletni strani: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik.