Pobuda / Predlog uporabnika

Priglasitev javne prireditve

Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Posredovan: 24.05.2016
Objavljen: 06.06.2016
Odstopljen organu: 06.06.2016

Predlog za spremembo pogojev za pridobitev soglasja za javno prireditev na jezeru

V primeru, da želiš organizirati prireditev (regato) na jezeru, moraš po veljavni zakonodaji pridobiti kar nekaj soglasij ter zagotoviti varovanje, nujno medicinsko pomoč, soglasje lastnikov zemljišč, potapljače. Za enako prireditev na morju pa je dovolj le prijava na URSP ter plačilo stroškov v višini 20 EUR. URSP izda soglasje v roko 1-2 dni. Upravni enoti pa je potrebno oddati vsaj en mesec prej, saj se lahko zadeve zakomplicirajo. Stroški, ki se nanašajo na izvedbo dvodnevne prireditve na morju so 20 EUR, na jezeru pa se cena giblje okrog 1000 EUR. Zakon je povsem diskriminatoren za jezerska tekmovanja, saj je povprečna udeležba na takšnih regatah maksimalno 25 posadk, kar pomeni 50 ljudi. Na morju kjer organizirajo regato in je mednarodna udeležba preko 100 posadk, pa je potrebno le prijava na URSP.

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za notranje zadeve:

Prejeli smo vaš predlog, da spremenimo pogoje za pridobitev soglasja za javno prireditev na jezeru, saj mora organizator tovrstne prireditve zagotoviti varovanje, nujno medicinsko pomoč, soglasje lastnikov zemljišč in potapljače (stroški organizacije znašajo okoli 1000 evrov), medtem ko je za enako prireditev na morju dovolj le prijava na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (stroški znašajo 20 evrov) in to ob dejstvu, da se regate na jezeru udeleži povprečno 25 posadk, medtem ko se regate na morju udeleži preko 100 posadk. Dodatno ste navedli, da Uprava Republike Slovenije za pomorstvo soglasje za prireditev izda v roku 1-2 dni, medtem ko je pri upravni enoti potrebno oddati vlogo vsaj mesec dni prej.

Zakon o javnih zbiranjih, ki kot splošen predpis ureja ustavno pravico do zbiranja oziroma do organiziranja javnih prireditev organizatorja zavezuje, da mora prireditev organizirati tako da bo:
•    poskrbljeno za red,
•    da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb ter varnost premoženja,
•    da ne bo ogrožen javni promet,
•    da ne bo nedopustno obremenjeno okolje,
•    da glede na značaj prireditve in pričakovano število udeležencev za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotovi ustrezno rediteljsko službo.

V postopku izdaje dovoljenja mora organizator izkazati, da je predvidel zadostne ukrepe, s katerimi izkaže, da je med poskrbel za vse navedene ukrepe. V zvezi s tem poudarjamo, da so ukrepi, ki jih mora zagotoviti organizator javne prireditve določeni s posebnimi predpisi, in sicer v Zakonu o varstvu pred utopitvami, Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, Zakonu o varstvu pred požarom in številnimi drugimi. Tako mora npr. organizator prireditve na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske za udeležence in druge osebe na prireditvi zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo, pri čemer je obseg zdravstvenega varstva določen glede na število udeležencev, zdravstveno tveganje (starost udeležencev) in tveganje za dogodke (vrste dejavnosti na prireditvi), na podlagi Zakona o varstvu pred utopitvami pa mora organizator prireditve na, v in ob vodi zagotoviti ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter pridobiti dovoljenje upravne enote, oziroma Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, če gre za prireditve na morju, v postopku za izdajo dovoljenja (ne glede na to, kdo ga izda) pa mora izkazati, da je predvidel potrebne ukrepe varstva pred utopitvami, zlasti zadostno število reševalcev iz vode ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz vode. Na podlagi navedenega je torej organizator prireditve na morju dolžan zagotoviti enake ukrepe za varnost udeležencev, kot jih je dolžan zagotoviti organizator prireditve na jezeru oziroma na celinskih vodah, ne glede na to, da je za izdajo dovoljenja za vodne prireditve na morju in notranjih morskih vodah na podlagi Pomorskega zakonika pristojna Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in ne upravna enota na območju katere se prireditev izvede, zato predlogu za spremembo Zakona o javnih zbiranjih ni mogoče slediti.

Glede rokov pa dodatno pojasnjujemo, da prav zaradi dejstva, da gre za uresničevanje ustavne pravice do zbiranja, Zakon o javnih zbiranjih predpisuje najkrajše roke, v katerih se še lahko izpelje upravni postopek za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve (npr. da se pozove organizatorja na morebitno dopolnitev vloge, skliče ustna obravnava in izda dovoljenje), in sicer mora organizator vlogo vložiti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve, samo za športno hitrostne prireditve je potrebno vlogo vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve. Upravna enota mora odločbo o prepovedi prireditve vročiti organizatorju najmanj 2 dni pred dnevom prireditve, sicer se šteje, da je prireditev dovoljena. Ker dovoljenje za izvedbo prireditve v času izvedbe prireditve, prav zaradi kratkih rokov, v katerih se izvedbe postopek, praviloma še ni pravnomočno, zakon izrecno določa, da pritožba zoper dovoljenje ne zadrži izvršitve dovoljenja. Pomorski zakonik posebnih rokov za izdajo dovoljenja za izvedbo prireditev na morju ne določa, zato za vložitev vloge in odločanje o vlogi veljajo roki, določeni s predpisom, ki ureja splošni upravni postopek.