Pobuda / Predlog uporabnika

Skeniranje in deponiranje osebne fotografije za izdelavo osebnih dokumentov

Predlog sprejet in zaključen
Kategorija: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
Posredovan: 21.04.2016
Objavljen: 09.05.2016
Odstopljen organu: 09.05.2016
Predlog sprejet: 13.06.2016

Spoštovani!

Vljudno vas pozivam, da čimprej uredite, da lahko skenirana fotografija ostane nekaj časa v vaših evidencah in jo uporabite tudi za izdelavo vozniškega dovoljenja, saj je po mojem mneju nismiselno prilagati še enkrat original fotografijo za izdelavo tovrstnega dokumenta. Prav tako bi bilo smiselno, da bi lahko občani takšne dokumente vlagali in izpolnjevali od doma preko kvalificiranega digitalnega potrdila.

Lep pozdrav!

Odgovor pristojnega ministrstva

Odziv Ministrstva za infrastrukturo:

Fotografije za izdelavo osebnih dokumentov se hranijo v aplikaciji E-fotograf, izdelavo katere je za potrebe izdajanja osebnih izkaznic in potnih listin naročilo Ministrstvo za notranje zadeve. Neposredna uporaba fotografij iz aplikacije za potrebe izdajanja vozniških dovoljenj ni možna. Ministrstvo za infrastrukturo se kot upravljavec evidence o vozniških dovoljenjih prizadeva za odpravo tehnično-tehnoloških ovir, ki onemogočajo uporabo teh fotografij za potrebe izdajanja vozniških dovoljenj. Žal do sedaj za ta namen še ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev. Ministrstvo za infrastrukturo si bo še naprej prizadevalo za čimprejšnjo nadgradnjo aplikacije e-fotograf, ki bo omogočila uporabo fotografij v digitalni obliki tudi za potrebe izdajanja vozniških dovoljenj.

Vloga za izdajo vozniškega dovoljenja se, tako kot ostale vloge za izdajo identifikacijskih dokumentov, lahko vloži le osebno. Vozniško dovoljenje se namreč na območju Republike Slovenije uporablja tudi kot dokument za izkazovanje istovetnosti imetnika dovoljenja. Uradna oseba ob vložitvi vloge preveri istovetnost vlagatelja, ki mora predložiti osebno izkaznico, lahko pa tudi drug identifikacijski dokument (potni list, staro vozniško dovoljenje ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo). Zaradi tega ni možno vlagali vlog za vozniško dovoljenje od doma preko kvalificiranega digitalnega potrdila.